Uvod Definicija Trajnostnega Turizma Trajnostni turizem je koncept, ki poudarja združljivost turizma z okoljem, družbo in ekonomijo. Gre za način potovanja in raziskovanja, ki se osredotoča na ohranjanje naravnih in kulturnih virov ter spodbuja odgovorno in etično obnašanje turistov. Ključni...