PREHRANSKE DELAVNICE NA KMETIJI

Projekt »Uvedba lokalne, ekološko pridelane prehrane, z delavnicami za starejše na kmetiji« oziroma krajše »Prehranske delavnice na kmetiji« se izvaja v sklopu 3. Javnega razpisa za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani. Javni razpis se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 100 odstotkov.

Projekt koordinira družba DEOS d.o.o., v sodelovanju s projektnimi partnerji: Zavod Aktivna starostso.p.Kmetija Trnulja, katere nosilec kmetijske dejavnosti je Miha Pupis, Domačija Grčin, nosilec dopolnilne dejavnosti Peter Čvan in Kmetija Burjek, nosilec dopolnilne dejavnosti Vinko Štorman.

Opis aktivnosti in dejavnosti:

V sklopu projekta načrtujemo izvedbo 15 prehranskih delavnic na lokacijah treh centrov za starejše DEOS (CS Črnuče, CS Trnovo in CS Notranje Gorice) in na lokaciji kmetije Trnulja. Dogodki bodo obsegali izvedbo izobraževanj in delavnic, z različnimi vsebinami za starejše.

Osrednje teme delavnic bodo prikaz pridelave, predelave in priprave lokalno pridelane ekološke hrane, kuharske delavnice in spoznavanje zdravega načina življenja. Na delavnicah se bo spodbujalo druženje med starejšimi in medgeneracijska druženja starejših oseb z otroci in invalidi.

Glavni cilj projekta je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednjo dopolnilno dejavnost: organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje)

Dodatni cilji projekta:

  • vpeljava delavnic na temo biološke in zdrave prehrane v redno ponudbo kmetije,
  • razširjanje ponudbe kmetijskih dejavnosti na kmetiji,
  • izboljšanje kakovosti življenja udeležencev delavnic,
  • prilagoditev delavnic za starejše,
  • reševanje izzivov kmetij, ki se soočajo s posledicami epidemije (zmanjšanje povpraševanja po turističnih namestitvah),
  • dodatna ponudba na trgu za starejše v skladu s strategijo dolgožive družbe.

Ključni načrtovani rezultati projekta so:

  • Oblikovan program delavnic pridelave, predelave in priprave lokalno pridelane ekološke hrane na kmetijah.
  • Opredeljeni pogoji za sodelovanje uporabnikov na delavnicah.
  • Opredeljeni osnovni pogoji za kmetijska gospodarstva za izvajanje delavnic s starejšimi osebami.
  • Analiza zadovoljstva in kakovosti življenja uporabnikov ob zaključku projekta.

Projekt se traja od 06.04.2022 do 06.04.2025.

Sofinancira se iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Pomembne povezave:

Posestvo Trnulja je način našega življenja, odraža naše sobivanje z naravo, katero zelo spoštujemo.
Je odraz naše življenjske filozofije, ki jo bomo z veseljem delili z vami.

NAŠI PROIZVODI

Bolj kot je zemlja živa, več nam daje. Naše kmetovanje je ekološko, spoštujemo naravne sisteme in cikle. Naravnani smo v pridelavo oljnic in žit.

Vse kar počnemo šteje, zato kmetijske pridelke na posestvu tudi skrbno predelamo v ekološka olja, moke, namaze, sladice in druge ekološke dobrote. 

DODATNE INFORMACIJE ALI VPRAŠANJE? z veseljem pomagamo

NAROČITE SE NA
E-NOVICE