Kaj je marketing [in kaj v marketingu deluje najbolj učinkovito]

2. Dec, 2021 | Digitalni marketing na Trnulja.com

V tej objavi je podrobneje opisano kaj je marketing in kako ga delimo, zakaj je marketing pomemben in čemu ter kako koristi, hkrati pa so v nadaljevanju razloženi še vsi najpomembnejši pojmi, povezani z marketingom (kaj so marketinški kanali, kaj je marketing mix, kaj so marketinške raziskave, itd..

 

 

Kaj je marketing

 

Skupina petih znanstvenikov, ki so aktivni raziskovalci panoge marketinga oz. trženja, vsaka tri leta pregleda in ponovno odobri/spremeni definicije marketinga in trženjskih raziskav.

V marketinškem Journal-u je tako vsake 3 leta posodobljena definicija marketinga (vir 1), ki skrajšano pove, da je marketing oz. trženje, dejavnost, ki združuje sklop institucij (podjetij, posameznikov, društev, organizacij) in procesov za ustvarjanje, komuniciranje, dostavo in izmenjavo ponudb, ki imajo vrednost za stranke, kupce, poslovne partnerje in družbo na splošno.

Prevedeno v razumljiv jezik je marketing …

 • panoga, ki se ukvarja s preučevanjem različnih trgov in obnašanjem potencialnih kupcev na njih, hkrati pa se ukvarja z razvojem komunikacijskih orodij, metod in tehnik, ki ciljne trge, na učinkovit način povezuje s podjetji in posamezniki, ki marketing izvajajo (z namenom, da pride do dobičkonosnega odnosa med ciljno publiko in podjetjem).
kaj je marketing

Vir slike (2)

Bolj kot se razvija tehnologija, bolj se dejavnost marketinga seli na internet.

V nasprotju s tem, kar misli večina ljudi, marketing ni samo komuniciranje in obveščanje o blagovni znamki in njeni ponudbi, temveč vse, kar je vključeno v razvoj ponudbe, njeno promocijo, njeno prodajo in prepričanje, da jo kupec kupi (in ponovno kupi).

Marketing se ne vrti se okrog izdelkov. Marketing se vrti okoli strank.

Marketinški proces se osredotoča na raziskovanje, ustvarjanje in razvoj ponudbe, ki izpolnjuje potrebe, želje in zahteve strank, hkrati pa pomaga podjetju vzdrževati in pridobivati nove kupce.

Kako delimo marketing

 

Marketing se deli na:

 • tradicionalni marketing
 • marketing od ust do ust
 • digitalni marketing
 • spletni marketing

Definicije posameznih vrst marketinga:

Tradicionalni oz. t.i. klasični marketing je način trženja, ki obstoji na svetu že desetletja in več. Oglaševanje in promocija v časopisih, revijah in magazinih, oglaševanje na plakatih, letakih, v katalogih, prospektih in podobno so vse aktivnosti, ki sodijo v tradicionalni marketing.

Prednosti izvajanja tradicionalnih metod marketinga se izkazujejo v njihovem preverjenem delovanju, saj ste že zaradi več letnega izvajanja marketinških praks tradicionalnega oglaševanja, lahko pri nekaterih tradicionalnih oblikah trženja, skoraj prepričani, da bodo aktivnosti prinesle želene rezulate. Pomankljivosti tradicionalnih oblik trženja v primerjavi z ostalimi oblikami trženja se izkazujejo v slabši merljivosti, spremljanju ter odzivnosti na marketinške kampanje, saj se je v nekaterih primerih težko hitro odzvati s spremembo trženjske kampanje, v kolikor med izvajanjem same kampanje ugotovite, da ne prinaša želenih rezultatov (npr. sprememba objavljenega oglasa v časopisu).

Marketing od ust do ust je najstarejša oblika trženja, hkrati pa, po številnih marketinških raziskavah, sodi med eno izmed najbolj učinkovitih metod trženja.

Marketing od ust do ust prinaša v povprečju 6 bilijonov dolarjev letne svetovne porabe in je odgovoren za 13 % vse prodaje.

Marketing od ust do ust je celo učinkovitejši od plačanih oglasov, kar ima za posledico petkrat večjo prodajo. 28 % tržnikov pravi, da marketing od ust do ust povečuje afiniteto blagovne znamke (skupne vrednote stranke z blagovno znamko – vir 3).

Digitalni marketing je nastal kot posledica razvoja novih, digitalnih oblik. K digitalnemu marketingu sodi promocija, trženje in oglaševanje na vseh digitalno marketinških kanalih: televizija, radio, telefoni (npr. sms marketing), digitalni panoji, marketing na spletu, itd… Podrobnosti o digitalnem marketingu najdete na povezavi Digitalni marketing za začetnike.

Prednosti digitalnega marketinga napram tradicionalnemu marketingu so v hitrejši odzivnosti na spremembo marketinških kampanj, v natančnejšem spremljanju in merljivosti rezultatov ter v možnosti natančnejšega targetiranja na potencialne kupce kot pri tradicionalnih oblikah trženja.

Spletni marketing je trženje na internetu.

Glavni kanali spletnega marketinga so:

 

 • plačljivo spletno oglaševanje na različnih spletnih platformah (npr. Google Ads)
 • SEO optimizacija spletnih strani
 • remarketing
 • vsebinski marketing
 • oglaševanje na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIN, itd…)
 • email marketing
 • video marketing (npr. YouTube)
 • marketing na mobilnih aplikacijah

Razlika med marketingom in prodajo

 

Razlika med marketingom in prodajo je preprosta:

Trženje oz. marketing informira in priteguje potencialne stranke v vaše podjetje ter promovira izdelek ali storitev.
Prodaja, po drugi strani, poskuša doseči, da pritegovana, potencialna stranka, kupi.

Medtem, ko marketing deluje posredno, prodaja deluje neposredno.

Čeprav sta ti dve poslovni funkciji različni, imata obe skupni cilj: pritegniti potencialne stranke in jih pretvoriti v stranke ter na koncu ustvariti prihodke.

Prodaja in trženje sta dve poslovni funkciji znotraj iste organizacije – obe vplivata na ustvarjanje potencialnih strank in na prihodke. Izraz prodaja se nanaša na vse dejavnosti, ki vodijo v prodajo blaga in storitev. Trženje je proces pridobivanja zanimanja ljudi za blago in storitve, ki se prodajajo (vir 4):

marketing prodaja razlike

3 glavni razlogi zakaj je marketing odločilen za poslovanje podjetja

 

Glavni razlogi zakaj je marketing pomemben so:

 • marketing vedno “koraka” PRED vsemi ostalimi procesi v podjetju. Tudi pred prodajo. 
  Četudi razvijete vrhunski produkt ali storitev, četudi do potankosti vodite nabavno službo, četudi imate vrhunsko računovodsko službo ter do potankosti izdelano dobavo izdelkov in izvajanje storitev, vam to ne koristi NIČ, če marketing ne pripelje potencialnih kupcev.
 • marketing mora biti načrtovan strateško. Marketing cilja na dolgoročno in stalno pridobivanje novih strank. Če je cilj prodaje kratkoročen, to je čimprej prodati, se mora marketing osredotočati na to, da potencialni novi kupci prihajajo vedno znova.
 • marketing odloča o dolgoročnem obstoju vašega posla. Brez učinkovitega marketinga, dolgoročno ne obstane noben posel.

 

Kaj je marketing mix

 

Marketing mix je izraz za tržni splet. S tem izrazom opisujemo niz ukrepov ali taktik, ki jih podjetje uporablja za promocijo svoje blagovne znamke ali izdelka na trg (vir 5):

Tradicionalne elemente marketing mixa sestavljajo štirje P-ji (t.i. 4P marketing mix model: produkt, promotion, price, place).

 • produkt
 • promocijo
 • ceno
 • lokacijo

Dodatno se sodobnejši (7p) marketing mix dopolnjuje še s 3 dodatnimi P-ji:

 • people (ljudje)
 • proces
 • physical evidence (fizični dokazi)

marketing mix 7p

Katere oblike marketinga so najbolj učinkovite

 

Ni vsaka oblika marketinga, primerna za vsak produkt oz. vsako panogo.

 • po raziskavi Hubspot (vir 6) je za pridobivanje novih poslov in kupcev med podjetji (t.i. BTB poslovanje) najbolj učinkovito omrežje LinkedIN:
linkedin ucinkovitost

Primerjava med odstotki novo pridobljenih povpraševanj pri izvajanju marketinga na Twitterju, Facebook-u in LinkedIN-u. Več kot 3 krat je LinkedIN bolj učinkovit pri pridobivanju novih poslov za BTB podjetja kot Facebook ali Twitter.

 

V BTB poslu je ena izmed najbolj učinkovitih marketinških praks, za pridobivanje poslov preko Googla, t.i. optimizacija spletnih strani oz. SEO marketing. SEO marketing pripelje celo več kupcev kot Google plačljivo spletno oglaševanje, še posebej pa SEO marketing pride do izraza, ko vam uspe vašo spletno stran ali spletno trgovino, pripeljati na prvo stran Googla (kjer se nahaja največ Googlovih uporabnikov).

Preko več ključnih besed, kot jih uporabniki Googla, vtipkajo v iskalnik, se na vrhu iskalnika prikazuje vaša spletna stran, več poslov si lahko obetate.

Poglejte spodaj primer spletne strani ebonitete.si, (ki deluje v finančni panogi) s koliko ključnimi besedami se spletna stran nahaja na prvem mestu v iskalniku Google (targetirane ključne besede spletne strani ebonitete.si so zamegljene):

seo marketing ebonitete

Uvrstitve spletne strani ebonitete.si na prvi strani Googla med neplačanimi prikazi spletnih strani (kot posledica izvajanja SEO marketinga). Z več ključnimi besedami kot je spletna stran ebonitete.si uvrščena na prvo mesto na Googlu, več obiskovalcev in poslov iz Googla, si lahko obeta.

 

Prednost izvajanja SEO marketinga se kaže še posebej v primeru, če ima neko podjetje več spletnih strani. Isti koncept izvajanja SEO marketinga, kot podjetju prinaša nove posle, preko ene spletne strani, lahko podjetje uporabi za vse ostale svoje spletne strani (tudi na tujih trgih).

Isti lastniki kot posedujejo spletno stran ebonitete.si, izvajajo SEO marketing tudi za svojo spletno stran prvafina.si. Rezultate izvajanja SEO marketinga za spletno stran prvafina.si poglejte spodaj:

seo marketing prvafina

Prikaz rezultatov izvajanja SEO marketinga za prvafina.si. SEO rezultati sicer niso še povsem primerjlivi zgornjim rezultatom iz prve slike, je pa iz slike razvidno, da je koncept SEO marketinga zastavljen enako. Kar predstavlja največjo dodano vrednost obvladovanja izvajanja SEO marketinga. Ko le tega izvajate ustrezno za eno svojo spletno stran, enak princip SEO marketinga implementirate na svojih ostalih spletnih straneh.

 

 

 • po raziskavi First PageSage (vir 7) prinaša optimizacija spletnih strani (t.i. SEO marketing) največjo učinkovitost med spodnjimi panogami:
optimizacija spletnih strani učinkovitost

Pregled učinkovitosti izvajanja SEO marketinga po panogah in času, ki je potreben za rezultate. Gradbena dejavnost (na sliki) potrebuje najmanj časa, da s SEO marketingom pridobi nove posle, v približno 7 mesecih pridobi s SEO marketingom največ novih poslov proizvodna dejavnost.

 

 • raziskava o tem katera oblika marketinških vsebin priteguje največ novih potencialnih strank:
učinkovitost marketinških vsebin

Med spletnimi vsebinami največ novih poslov pritegujejo vsebine v obliki poročil (npr. primeri dobrih praks, primeri izvedb, primeri delovanja produktov in storitev, itd…)

 

NAMIG: Za celoten pregled učinkovitosti posameznih marketinških kanalov priporočam, da se obrnete na marketinške specialiste, ki aktivno izvajamo marketinške kampanje na posameznih kanalih. V naši ekipi, (zaenkrat) posedujemo znanja in učinkovite prakse, ki delujejo na Googlu, Amazonu in LinkedIn-u. Te prakse delimo na individualnih in skupinskih izobraževanjih in tečajih za digitalni marketing. Povezava do ponudbe naših tečajev za digitalni marketing je to – Tečaji za digitalni marketing.

 

Dodatne informacije in namigi:

 • ostali nasveti za digitalni marketing na Trnulja.com so objavljeni na povezavi
 • glede na to, da je učinkovitost marketinga zelo odvisna od panoge in tudi tega kdo ter kako izvaja marketing za vas, bodite pri iskanju optimalnih marketinških aktivnosti za vaše podjetje, pozorni predvsem na to kako marketing izvaja vaša konkurenca. Če se s svojo dejavnostjo slučajno nahajate v panogi prodaje peči na drva, potem “obvezno” poglejte spletno stran varčevanje-energije.si, ki marketinga za podjetja, ki prodajate peči na drva, izvaja že 15 let.Če delujete v panogi prodaje ali proizvodnje polikarbonatnih kritin, poglejte kako svoj marketing izvaja spletna stran stran Termotom.si.

Viri:

1 – Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications
2 – What Is Marketing? – Principles, Types & Scope
3 – Word of Mouth Marketing: 49 Statistics to Help You Boost Your Bottom Line
4 – Key Difference Between Sales and Marketing that Marketers Should Know
5 – Definition of ‘Marketing Mix’
6 – Mind-Blowing LinkedIn Statistics and Facts (2021)
7 – What is the Time Frame for Seeing SEO Results?