Team building programi na posestvu Trnulja

25. Jul, 2022 | Team building programi

Če je bil pred 20 leti izraz team building v Sloveniji še precejšnja neznanka, je danes v poslovnem svetu nekaj povsem običajnega. Številni delodajalci se ga poslužujejo kot obliko nagrade, zabave in druženja za svoje zaposlene z željo povezati tim in doseči boljše delovne rezultate. Toda ali res vemo, kaj je team building in kako mora biti zastavljen, da bo služil svojemu namenu? Kakšen naj bo, da bo povezal zaposlene v dobro uigrano ekipo in se bodo njegovi učinki zrcalili na delovnem področju? Berite dalje za podrobnosti, kakšen je team building, ki bo pustil pečat.
team building Trnulja

Za ponudbo team buildingov na posestvu Trnulja

Spoznajte definicijo, kaj je team building

Tudi če se team buildinga še niste udeležili ali ga organizirali, si vsaj približno predstavljate, kako je videti. Uradna definicija team buildinga je zgovorna, a hkrati dolgočasna: Team building je vsako ciljano izvajanje vnaprej določenih aktivnosti za zaposlene v podjetju, z namenom, da se dosegajo zastavljeni cilji. 

A odgovor na vprašanje, kaj je team building, še zdaleč ni tako preprost. Ne gre zgolj za  skupno preživljanje prostega časa zaposlenih izven poslovnih prostorov podjetja. Pravilno organiziran team building z jasno začrtanimi cilji lahko odločilno vpliva na odnose znotraj podjetja in pripomore k organiziranosti, storilnosti in dobremu počutju tima.

Zavedati se morate, da postajajo odnosi med zaposlenimi iz dneva v dan bolj pomembni za uspeh katerega koli podjetja. Pravzaprav je dobro uigrana ekipa sodelavcev ena glavnih konkurenčnih prednosti v teh negotovih časih. Zaupanje in zavedanje, da se na zaposlene oz. sodelavce lahko zanesete, postaja neprecenljivo. Gre za temelj tako imenovane korporativne kulture, ki zajema delovno okolje, misijo, način vodenja, vrednote, etiko, pričakovanja in cilje podjetja. Korporativna kultura se odraža v medsebojnih odnosih zaposlenih in odnosu do podjetja. Pravzaprav gre za rast podjetja kot posledico motiviranih zaposlenih.

Če je korporativna kultura dobra, to pomeni bolj zagnane zaposlene, kar prinaša večji dobiček za podjetje. Če podjetje neguje naslednja štiri področja, bo želo sadove dobrega dela v obliki dobička: komunikacijo, odnose, cenjenost in pripadnost podjetju.

A kako povezati sodelavce in izboljšati korporacijsko kulturo v podjetju? Eden od načinov je prav gotovo dober team building, ki prinaša številne koristi. A za to si je treba odgovoriti na dve vprašanji: kaj je team building za vas in kakšna pričakovanja imate od njega.

kaj je team building: veseli zaposleni
kaj je team building: sodelovanje zaposlenih

Kakšne so glavne vrste in pogoste prakse team buildingov

Obstaja pet glavnih vrst team buildinga, za katere se lahko odločite glede na cilj, ki ga s team buildingom želite doseči. Seveda se lahko v skladu z vašimi cilji tematike in taktike tudi prepletajo, da hkrati naslovite več vidikov sprememb, ki jih želite v svojem timu doseči.

 Aktivnostni team building

 Ekipa na aktivnostnem dogodku uživa v različnih fizičnih aktivnostih, ki se lahko izvajajo tako zunaj kot v zaprtem prostoru. Glavna prednost tovrstnega team buildinga je odklon od dnevne rutine. Marsikdo mora stopiti iz svoje cone udobja ter pokazati veščine, ki jih na delovnem mestu ne more.

 Komunikacijski team building

 Ključ do uspešnega sodelovanja se skriva v dobri komunikaciji. Da bi to veščino pri svojih zaposlenih še dodatno izpilili, je komunikacijski team building kot nalašč za dosego tega cilja. Dejavnosti, ki temeljijo na dobri komunikaciji, poskrbijo za spoznavanje med kolegi in ustvarjanje osebnih vezi. Premostijo lahko ovire v komunikaciji, izboljšajo mehke veščine in zgradijo zaupanje.

komunikacijski team building
komunikacijski team building

Spretnostni team building

Team building je lahko zabaven in koristen hkrati, če izberete dejavnost, ki bo izboljšala veščine zaposlenih, potrebne za opravljanje določenega delovnega mesta. V mislih imamo različne tečaje in delavnice, npr. veščine vodenja, pogajanja, reševanja sporov, kreativnega razmišljanja itd.

Problemski team building

Izzivi se pojavljajo na prav vsakem delovnem mestu. Prinašajo jih ne samo delovne obveznosti, pač pa tudi medsebojni nesporazumi ali spori. Team building na temo reševanja problemov lahko izboljša komunikacijo in medosebne odnose. Marsikdaj se na njih pozabijo tudi medosebne razlike in se napnejo vse sile za doseganje skupnega cilja.

Problemski team building je zanimiv zaradi interakcij med sodelujočimi. Vodja mora razumeti in analizirati problem, tim pa nato skupaj določi najboljšo strategijo za dosego cilja. Ponavadi gre za zabavno aktivnost z igrami ali vajami, hkrati pa se sodelujoči naučijo kako delati skupaj in rasti kot ekipa.

Vrednotni team building

S tem tipom team buildinga pridobijo vsi: tako podjetje kot zaposleni. Podjetje lahko svoje cilje na področju družbene odgovornosti preplete s prijetnimi in povezovalnimi dejavnostmi za zaposlene, s katerimi prispevajo k družbi. Izkušnja je za zaposlene lahko precej posebna, saj je lepo občutiti, da pomagamo ljudem v stiski.

 

Organizirane dejavnosti lahko spadajo na področje okolja, filantropije, človekovih pravic ipd. Dokazano povečajo angažma zaposlenih ter vzdušje in zadovoljstvo na delovnem mestu. Hkrati so lahko ključni dejavnik, zaradi katerega se mladi odločajo za zaposlitev v vašem podjetju.

Na podlagi različnih vrst team buildingov (predstavljenih zgoraj), različne agencije, ki se ukvarjajo s ponujanjem team building programov, oblikujejo različne programe (npr. reševanje izzivov, raznorazne bitke, izdelovanje skulptur, skupinsko reševanje kvizov, iskanje zakladov, itd…). V Sloveniji boste tovrstne team building programe našli na povezavi team building programi ETC Adriatic.si.

Kakšni so cilji in koristi, zaradi katerih se team building splača

 Prvi cilj team buildinga se skriva že v samem imenu. Team building po angleško pomeni gradnja tima. Gre za dejavnost, s katero vplivate na razvoj neke skupine. Z določenimi dejavnostmi skupini pomagate, da poveča lastno učinkovitost, izboljša medsebojne odnose in ustvari boljše delovne pogoje, ter iz nje ustvarite tim.

 A kakšna je razlika med skupino in timom? Ljudje kot socialna bitja vedno pripadamo neki skupini. Vendar skupina še zdaleč ni tim. Definiciji skupine in tima se razlikujeta po različnih dejavnikih.

Skupinsko delo, ki najpogosteje poteka v različnih podjetjih, zahteva od zaposlenih manj napora in energije. Vendar takšno delo zaradi manj vloženega truda prinaša tudi manjše delovne rezultate. Iz tega razloga podjetja vlagajo veliko dela in resursov v gradnjo timov, kar je tudi glavni namen in cilj team buildinga.

Timsko delo se od skupinskega razlikuje pri organiziranosti, komunikaciji, postavljenih ciljih, zaupanju med sodelavci, pri prenosu znanja, reševanju konfliktov in pri sprejemanju odločitev.

 

A kako iz skupine nastane tim oz. ekipa? Tako da zaposleni čutijo pripadnost, sodelujejo in so motivirani k doseganju skupnega cilja. Tim oz. ekipa deluje kot eno ter uporablja spretnosti in talente vsakega posameznega člana ter tako pride na cilj s pomočjo celotnega tima. Team building lahko uspešno ustvari tim, saj se na njem dogajajo naslednji procesi:
 1. mreženje, druženje in spoznavanje
 2. ekipno delo in navijanje
 3. tekmovalnost 
 4. praznovanje, ekipni duh, zabava
 5. negovanje inovativnosti ter ustvarjalnosti
 6. izboljšanje korporativne kulture
 7. ustvarjanje skupnega pričakovanja
 8. zavedanje, da so zaposleni cenjeni
 9. ustvarjanje povezav med oddelki
 10. izboljšanje angažmaja zaposlenih in delovnega vzdušja
kaj je team building: druženje

Cilji oz. koristi team buildinga podrobno

Spoznavanje in ustvarjanje povezav ter zaupanja

Primarni cilj team buildinga je, da se zaposleni v nekem podjetju med seboj spoznajo. Med delovnim časom je zaradi hektičnega urnika in številnih delovnih obveznosti spoznavanje pogosto skoraj nemogoče. Team building je odskočna deska za grajenje odnosov med zaposlenimi, saj jim da priložnost, da se spoznajo v bolj sproščeni situaciji izven delovnega mesta. S pomočjo team buildinga se tudi novi zaposleni lažje vključijo med sodelavce in pozneje v delovni proces.

Zavedati se je treba, da je marsikdo je v zasebnih situacijah precej drugačen in bolj sproščen kot v službi. Team building lahko to sproščenost zasebnega druženja prenese v delovno okolje. Posledično začnejo zaposleni uživati na delovnem mestu, saj se tam družijo z ljudmi, ki jih imajo radi in se z njimi lahko povežejo. Grajenje povezav in odnosov tako znotraj kot zunaj podjetja lahko izboljša delovno storilnost in sodelovanje med posameznimi oddelki.

Spodbujanje komunikacije in timskega dela

Še en pomemben cilj team buildinga je spodbujanje timskega dela med zaposlenimi, saj se povezave, ki so se ustvarile med sproščenim druženjem, lažje prenesejo tudi v službeno okolje. Komunikacija steče hitreje in vzdušje v podjetju postane prijetnejše. Produktivnost je večja, projekti se zaključujejo hitreje.

Izboljšanje vzdušja in delovne vneme

Timsko delo in zabavne aktivnosti na team buildingu, ki timsko delo spodbujajo, lahko bistveno izboljšajo vzdušje na delovnem mestu. Še ena korist team buildinga je sodelovanje vodij in zaposlenih v nevsakdanjih situacijah. Na ta način lahko zaposleni spoznajo vodje v drugi luči ter bolje razumejo vizijo in cilje podjetja.

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovacij

Najhujša stvar, ki jo lahko v podjetju naredite, je, da zatrete svoje zaposlene. Ne silite jih, da živijo za službo. Raje spodbujajte ustvarjalnost in inovativnost s pomočjo dejavnosti na team buildingu. To lahko dosežete z izbiro ustrezne dejavnosti, saj bodo v spodbudnem okolju veseli in novega željni zaposleni gotovo pokazali svoje skrite talente, ki jim jih morda ne bi pripisali.

Kdaj vaš tim potrebuje team building?

Gotovo se vam je že porodilo vprašanje, kako pogosto je team building v podjetju ali ekipi potreben. Dejstvo je, da so podjetja med seboj različna. Kar ustreza enemu, ne bo delovalo pri drugemu. Pogostost team buildingov je tako odvisna od ciljev in namena, zaradi katerih ga želite organizirati. Vsekakor pa bo team building dobrodošel v naslednjih primerih:

 • ko se timu pridruži nov član
 • ko nameravate združiti dva oddelka
 • ko se v timu pojavi določena težava
 • ko poskušate izboljšati določen vidik delovanja tima
 • ko se pojavijo težave v komunikaciji znotraj tima
kaj je team building: povezanost

Kako vedeti, ali boste s team buildingom dosegli želene cilje

V poplavi ponudbe za team building se je pogosto težko odločiti, katere aktivnosti izbrati. A odločitev pravzaprav sploh ni težka. V mislih morate imeti cilje, zaradi katerih ste se za team building sploh odločili. Jasno torej definirajte cilje in koristi, ki jih želite s team buildingom doseči, še preden začnete načrtovati dejavnosti, in izbira prave dejavnosti bo veliko lažja.

Kakšno dejavnost torej izbrati, da boste uresničili svoje cilje?

Team building za izboljšanje odnosov med zaposlenimi

Zaposleni so kompleksni ljudje s svojimi prepričanji in čustvi. Na njihovo storilnost pri delu zato močno vplivajo odnosi na delovnem mestu. Če med zaposlenimi ni čustvene povezave, se lahko počutijo nemotivirane, jemljejo pogosto dopust ali si prizadevajo za novo zaposlitev.

Da bi izboljšali odnose, je treba spodbujati in olajšati interakcijo med zaposlenimi. S pravilno izbranimi dejavnostmi na team buildingu se bodo na delovnem mestu lažje tvorile močne in dolgoročne vezi.

Za team building s ciljem izboljšanja odnosov predlagamo naslednje dejavnosti:

 • skupna kosila
 • skupno prostovoljno delo
 • odmori za kave
 • lasersko streljanje
 • murder mystery
team building in zabava
team building in hrana

Team building za definiranje korporativne kulture

Korporativna kultura oz. sistem vrednot, norm, prepričanj in lastnosti podjetja podari vašemu podjetju pečat, ki ga čutijo tako zaposleni kot stranke. A vzdrževanje edinstvene kulture podjetja pogosto ni preprosto. Zahteva doslednost in podrejanje vseh aktivnosti zastavljenim vrednotam in prepričanjem. Ker so na team buildingu praviloma zbrani vsi zaposleni, pomeni ta idealno priložnost, da znova prikažete in še utrdite vrednote podjetja. To boste najlažje dosegli z naslednjimi aktivnostmi:

 • turnirji v ekipnih športih
 • kolesarski izleti
 • supanje
 • skupno prostovoljno delo
 • izzivi na področju zdravja
 • redni skupni odmori za kavo
 • skupni tekaški izzivi

 Team building za bolj učinkovito timsko delo

Po nekaterih podatkih lahko dobro uigran tim delavcev podvoji prihodek podjetja (vir 1). Za to obstaja kar nekaj razlogov. Ko ekipa razume delovni proces in preference drug drugega, postane bolj komunikativna, učinkovita in produktivna. Poleg tega močne vezi med sodelavci pripomorejo k večjemu uspehu pri iskanju novih talentov in manj odpovedim v timu. To so najboljše dejavnosti za povečanje učinkovitosti timskega dela:

 • slepo risanje
 • izleti v naravo
 • športni izzivi
 • tekma z vodnimi baloni
team building: kolesarjenje
zabavni team building

Team building za povečanje lojalnosti zaposlenih

V naši naravi je, da želimo nekaj podariti v zameno, ko prejmemo darilo. Podobno funkcionira tudi team building. Če zaposlene nagradite, se motivacija in storilnost drastično povečata. Pravzaprav je lojalen zaposleni tisti, ki je redno nagrajen za svoj prispevek k podjetju.

Dovolj je, če se zaposleni skupaj sproščajo, povezujejo in se zabavajo z različnimi igrami, kar predstavite kot nagrado za dobro opravljeno delo. Naslednje aktivnosti so odlične za ohranjanje lojalnosti:

 • zabaven dan na plaži ali v gorah
 • obisk adrenalinskega parka
 • boj z vodnimi pištolami

Team building za izboljšanje komunikacijskih sposobnosti

Učinkovita komunikacija je temelj vsakega uspešnega poslovanja. Če komunikacija med zaposlenimi peša, naloge niso opravljene pravilno, na delovnem mestu pa je več konfliktov. 

Če vam uspe, da bo vaš tim komuniciral učinkovito, bo zrastlo tudi zaupanje in spoštovanje med njimi. Jasno bodo izražali svoje ideje in mnenja ter brez zadržkov reševali probleme.

Da bi ohranjali dobro komunikacijo med zaposlenimi, lahko organizirate redne team buildinge z dejavnostmi, ki so namenjene ravno negovanju in spodbujanju uspešne komunikacije, kot na primer:

 • pantomima
 • debate v pisarni
 • slepo risanje

Na kaj biti pozoren pri izbiri lokacije oz. organizatorja za team building?

Ko organizirate team building, morate sprejeti številne odločitve. A prav izbira prizorišča in organizatorja dogodka je ena izmed tistih, zaradi katerih bo vaš dogodek ali požel uspeh ali se končal kot razočaranje. Imejte v mislih naslednje smernice, da bo team building v zadovoljstvo vseh in bo hkrati prinesel želene rezultate.

Lokacija

Ko izbirate lokacijo team buildinga, razmislite o tem, kakšne so prometne povezave in kako je urejeno parkirišče. Priročno je, da se prizorišče nahaja v bližini javnega prevoza ali je pokrito s taksi službo. Če se bodo zaposleni pripeljali na dogodek z lastnim prevozom, je dobro, da je parkirišče dovolj veliko.

Zanimiva je tudi možnost prenočitve, ki pride prav zlasti zaposlenim iz bolj oddaljenih krajev in v primeru, ko organizirate večdnevno dogajanje. Če se odločite za to možnost, je nujno, da prizorišče ponuja tudi kulinariko. 

V idealnem primeru naj lokacija omogoča tako aktivnosti na prostem kot v notranjem prostoru, da bo dogodek razgiban in bo ponudil nekaj za vsak okus.

Naše posestvo Trnulja se nahaja v neposredni bližini Ljubljane, zato je idealna lokacija za vse, ki želijo svojo ekipo (do 60 oseb) popeljati nekam v bližino prestolnice. Ponuja dovolj velik in nadzorovan parkirni prostor, zato bodo skrbi glede avtomobila odveč. Največja prednost lokacije pa je možnost prenočitve v naših apartmajih ter izbrana ekološka kulinarika, ki bo povabljenim ostala v trajnem spominu – inovativna, ekološka in lokalna.

team building in prenočišča
team building in kulinarika

Kapaciteta prizorišča in prostori

Preverite pri ponudniku, koliko gostov lahko prizorišče sprejme. Jasno je, da je premajhen prostor neprimeren, a tudi preveč prostora lahko uniči vzdušje, saj oteži druženje in interakcijo.

Razmislite tudi o tem, kakšne prostore nudi lokacija. Morda poleg sobe s tehnično opremo želite tudi ločen prostor, kjer bo na voljo catering? Vedno je prijetno, ko lahko zaposleni družijo tudi na vrtu, zato preverite, ali ga je mogoče uporabljati ter je dovolj velik.

Svetujemo tudi, da povprašate, ali bo v času vašega team buildinga na lokaciji samo vaša ekipa ali si jo boste delili še z drugim podjetjem. 

Na Trnulji lahko ekipe koristijo tako zunanji kot notranji prostor ter imajo na voljo vso potrebno tehnično opremo.

team building na trnulji
komunikacijski team building na Trnulji

Ponudba

Vedno preverite, kakšna je dodatna ponudba posamezne lokacije, saj pogosto čudovit prostor in dobra hrana nista dovolj za popoln team building in uresničitev zastavljenih ciljev. So na lokaciji mogoče športne aktivnosti, so del ponudbe tudi kolesa, kakšne možnosti za dejavnosti ponuja narava v okolici?

Številna prizorišča ponujajo že pripravljene programe za team building, kar vam je lahko precej v pomoč pri odločitvi o aktivnostih. Tudi na posestvu Trnulja smo sestavili bogat nabor programov, ki ponujajo za vsakega nekaj: od športnih aktivnosti, do spoznavanja čudovite okolice in edinstvenega Barja do kulinaričnih delavnic in celo strokovnih seminarjev. Podrobnosti lahko preverite na zgornji povezavi, vedno pa smo odprti tudi za vaše ideje in team building popolnoma po vaši meri. Poleg tega lahko vse programe pospremimo z edinstveno kulinariko, po potrebi pa so vaši ekipi na voljo tudi naši apartmaji.

team building na posestvu Trnulja
team building na posestvu Trnulja

Ambient

Zavedati se morate, da bo ambient izbrane lokacije odločilno vplival na potek dogodka in vzdušje na njem. Za ustvarjanje povezav in timskega duha so idealne lokacije, ki so domačne, tople in gostoljubne.

Na posestvu Trnulja smo ponosni na našo lokalno podobo starih hiš z Barja, pri kateri si roki padajajo domačnost in sodobni elementi. Dizajn stare kmečke hiše z naravnimi okoliškimi materiali bo na vašem dogodku poskrbel za prijetno vzdušje in sproščenost, pristna kulinarika in zabavne igre pa bodo dodali le še piko na i.

team building na posestvu Trnulja

Izkušnje drugih in pozitivne ocene

Pred tako pomembnim dogodkom, kot je team building za vaše zaposlene, se je pametno pozanimati o lokaciji, na kateri želite organizirati dejavnosti. Kaj o prizorišču mislijo drugi, vam lahko veliko pove o ponudbi in vzdušju, ki ga lokacija ponuja. Prizorišče lahko povprašate za reference ali preverite ocene na družbenih omrežjih ali ustreznih spletnih straneh.

Na posestvu Trnulja smo gostili številna srečanja poslovnih skupin, zato imamo bogate izkušnje na področju organizacije team buildingov. Zgovorne so izjemno visoke ocene naše ponudbe na družabnih omrežjih ter pozitivni zapisi številnih slovenskih blogerjev, ki so obiskali naše posestvo.


Ko ste se vprašali, kaj je team building, verjetno niste pričakovali, da je odgovor tako zapleten. A če želite doseči zastavljene cilje in svojo ekipo pripeljati do točke, ki ste si jo zamislili, je treba upoštevati prav vsak vidik dogodka. Samo lokacija, ki ustreza vašim ciljem in ponuja to, kar vaše ekipa potrebuje, bo prinesla želene rezultate. Verjamemo, da boste na posestvu Trnulja našli to, kar iščete.

Vir 1Team Building Statistics: Effectiveness and Engagement in 2022 (teamstage.io)