Kako zastaviti učinkovito SEO strategijo

5. Maj, 2022 | Digitalni marketing na Trnulja.com

Kakovostna SEO strategija odloča o tem koliko časa boste potrebovali, da svoje spletne strani uvrstite na prvo stran Googla, hkrati pa tudi koliko denarja in resursov (npr. kadrov) boste potrebovali za dosego cilja. In tudi vzdrževanje doseženih SEO rezultatov.

V tej objavi je v nadaljevanju zelo podorbno pojasnjeno kako zastaviti SEO strategijo tako, da boste spletno optimizacijo sploh lahko izvajali redno. S tem pa redno tudi tekmovali za najvišja mesta na Googlu. Preden pa si pogledate podrobne korake o tem, preverite še poglavje o tem zakaj je sploh pomembno, da si zastavite učinkovito SEO strategijo oz. načrt po katerem se boste lotili aktivnosti, ki vam bodo pomagale, da svojo spletno stran, uvrstite med najvišje organske, neplačane, prikazane spletne strani v iskalniku Google.

Zakaj se lotiti priprave SEO strategije

Sicer se bo slišalo precej “klišejsko”, a, ker drži, spomnimo: “brez dobrega načrta je cilj težko doseči”. Glavni razlog dobre in predvsem natančne SEO strategije je, da veste točno kaj morate početi (vsak dan) zato, da boste vašo spletno stran, počasi uvrščali vse višje v iskalniku Google.

Zakaj je pomembno, da vas zanima čim višja uvrstitev vaše spletne strani na Googlu? Google je danes, vsaj v zahodni zemeljski polobli, zdaleč najbolj uporabljan spletni iskalnik – preko katerega je mogoče dobiti največ obiskovalcev vaših spletnih strani. Vir sprotnega tržnega deleža napram ostalim spletnim iskalnikom, si lahko ogledate na StatsCounter.com (vir 1):

Tržni delež Googla napram ostalim spletnim iskalnikom. Sprotni podatki.

Tržni delež iskalni marketing Google

Več obiskovalcev kot boste dobili na svojo spletno stran iz Googla, več poslov oz. prodaje preko svoje spletne strani, si lahko obetate. Več obiskovalcev iz Googla lahko dobite na 2 načina.

S prvim načinom pridete do več Googlovih uporabnikov tako, da Googlu plačate za prikazovanje vaše spletne strani na njegovi prvi strani. To naredite tako, da zakupite nekaj ključnih besed, za katere ocenjujete, da je pomembno, da se po njihovem vtipkanju teh besed uporabnikov v Google, prikaže (tudi) vaša spletna stran. Temu pravimo Google Ads oglaševanje.

Z drugim načinom poskušate svojo spletno stran prikazati na prvi strani Googla med neplačanimi (t.i. organskimi prikazi spletnih strani). Po tem načinu Googlu sicer ne plačate za prikaz vaše spletne strani, a je pomembno, da zelo podrobno veste kaj je potrebno izvajati na svoji spletni strani (ter na internetu) nasploh, da bo vaša spletna stran prikazana med prvimi neplačanimi prikazi.

Zakaj je pomembna prva stran Googla?

Uporabniki Googla smo vsi nagnjeni temu, da želimo s čim manj vtipkanimi ali izgovorjenimi besedami, priti do najbolj uporabne in želene informacije na Googlu. Po liniji najmanjšega odpora želimo tipkati čim manj, pa tudi iskati po vseh prikazanih spletnih straneh, se nam preprosto ne da preveč. Bolj kot nujno potrebujemo informacijo, večja je verjetnost, da si bomo ogledali podrobneje tiste spletne strani, ki se na Googlu nahajajo med prvimi prikazanimi. Zato imajo tudi prvo prikazane spletne strani največ klikov in obiskovalcev.

Po eni izmed raziskav (vir 2) se število klikov obiskovalcev spletnih strani iz spletnih strani, ki so prikazane na prvi strani Googla, porazdeli tako:

število klikov prva stran Googla

Število klikov uporabnikov Googla na spletne strani v povezavi z uvrstitvijo spletne strani med neplačanimi, organskimi prikazi na Googlu

Uvrščanju vaših spletnih strani oz. tekmovanju za čim višje uvrstitve vaših spletnih strani na prvi strani Googla, pravimo search engine optimization oz. SEO (optimizacija spletnih strani). Bolj kot znamo in bolj kot redno optimiziramo svojo spletno stran tako, da jo Googlovi pajki (roboti, ki obiskujejo vaše spletne strani in ocenjujejo njihovo kakovost) boljše razumejo in hitreje najdejo, večja je verjetnost, da bo vaša spletna stran, uvrščena na Googlu višje. Kaj vse zajema optimizacija spletnih strani, je podrobneje predstavljeno v članku Kaj je SEO. NAMIG: Članek je priporočljivo prebrati tudi zaradi tega, ker je v njem podrobneje predstavljeno kakšna je (stroškovna) razlika med SEO optimizacijo in spletnim (Google Ads) oglaševanjem.

Zdaj, ko veste zakaj se je smiselno sploh lotiti priprave načrta za izvajanje SEO optimizacije (t.j. SEO strategije), si poglejte še kakšne so sploh možnosti izvajanja SEO. Ker se je SEO optimizacije mogoče lotiti na več različnih načinov, je smiselno najprej, vsaj okvirno, poznati posamezne načine za izvajanje SEO optimizacije, potem pa odločiti katero pot boste ubrali sami.

Možnosti izvajanja SEO optimizacije

Načeloma se drugače lotite izvajanja SEO optimizacije lastniki tistih spletnih strani, ki imate že dlje časa, na internetu obstoječe spletne strani, kot tisti, ki svoje spletne strani šele postavljate. Tisti, ki šele postavljate svoje spletne strani, morate biti (ob vseh ostalih SEO aktivnostih, ki so naštete v nadaljevanju) pozorni še posebej na strukturo vaše spletne strani, saj jo morate pred postavitvijo strani šele postaviti. Hkrati morate novinci vzeti tudi v zakup, da je SEO optimizacija proces, ki gre bolj v prid tistim spletnim stranem, ki so na trgu prisotne že dlje časa. Ker tem spletnim stranem Google preprosto bolj zaupa. Dlje časa kot je vaša spletna stran prisotna na trgu (merjeno v letih), večja je verjetnost, da boste z njeno optimizacijo dosegli boljše rezultate.

SEO rezultate je mogoče dosegati tako, da izvajate več različnih aktivnosti, ki so potrebne za višje uvrstitve vaših spletnih strani na Googlu. Te aktivnosti se delijo na:

  • izboljševanje (optimizacija) obstoječih in že obljavljenih spletnih vsebin. To počnete z boljšim upoštevanjem onsite SEO pravil in smernic (boljši naslovi, meta opisi, H oznake, bolj kakovostna vsebina, optimizacija slik, optimizacija notranjih povezav, itd…)
  • objavljanje novih (SEO optimiziranih) vsebin (npr. pisanje bloga za najdene ključne besede s katerimi vaša spletna stran še ne dosega uvrstitev na Googlu). V teh vsebinah tudi gradite interne linke na vaše obstoječe vsebine (ki jim želite izboljšati rezultate na Googlu).
  • gradnja povratnih povezav (t.j. izvajanje offsite SEO optimizacije). Gradite t.i. backlinke na url naslove vaše spletne strani za katere želite izboljšati uvrstitve na Googlu.
  • izboljšujete CTR. To je izboljševanje stopnje klikov na vaše prikazane spletne strani na Googlu. S čimer prav tako povečujete obiskanost vaše spletne strani.

Kako se lotite načrta priprave SEO strategije

Vaša strategija bo tem bolj učinkovita, bolj kot bo v štartu natančno izdelan najprej posnetek začetnega SEO stanja. Ne morete začeti kakovostno načrtovati SEO strategije, če ne veste točno kje se, iz vidika SEO optimizacije, vaša spletna stran, nahaja trenutno. Začetni posnetek SEO stanja vaše spletne strani mora dati odgovor na naslednje:

  • s katerimi ključnimi besedami, ki imajo identificirane iskalne volumne in SEO težavnost (v primerjavi s konkurenčnimi spletnimi stranmi) se vaša spletna stran, s točno katerimi url naslovi, nahaja na točno kateri poziciji na Googlu.

Poglejte primer:

evidenca za seo strategijo

Začetna evidenca za SEO strategijo

Zgornja slika prikazuje točno s katero ključno besedo (optimizacija spletnih strani, ki ima iskalni volumen 720 in SEO težavnost 21) se spletna stran Seo-Praktik.si (točno znan url naslov www.seo-praktik.si) nahaja na kateri poziciji na Googlu med organskimi prikazi (maj 2022 = uvrstitev na drugo mesto).

To isto evidenco si izdelate za vse svoje targetirane ključne besede in vse svoje spletne strani (v kolikor imate namen z več spletnimi stranmi dosegati višje uvrstitve na Googlu). Če je mogoče, poskušajte podobne ključne besede zložiti skupaj po sorodnih tematikah in po istih url naslovih skupaj. To pomeni, da, če nek vaš url naslov dosega določene uvrstitve na Googlu, za več besed, združite v evidenci te besede, skupaj.

Poglejte primer:

evidenca za več ključnih besed

Evidenca za SEO strategijo za targetiranje za več ključnih besed

Na zgornji sliki je prikazano kako so podobne ključne besede, ki targetirajo na Googlu z istim url naslovom (digitalni marketing tečaj & digitalni marketing izobraževanje) združene skupaj (vrstici 22 in 23).

Kako zgleda “kompletna evidenca” po kateri se nato izvaja začrtana SEO strategija, vam prikazujejo spodnje slike….:

seo strategija ebonitete.si

SEO strategija ebonitete.si

Iz slike so razvidne VSE targetirane ključne besede (ki so sicer zaradi varovanja poslovnih skrivnosti zamegljene) spletne stran www.ebonitete.si, vsi pripadajoči volumni, izmerjene stopnje SEO težavnosti posameznih ključnih besed ter vodene uvrstitve posameznih url naslovov spletne strani www.ebonitete.si, na Googlu. Z barvami je jasno razvidno s katerimi ključnimi besedami se www.ebonitete.si nahaja že na vrhnjih Googlovih pozicijah in pri katerih obstaja še rezerva.

Ko imate enkrat tako izdelano SEO evidenco za eno spletno stran, si lahko za vse svoje dodatne spletne strani, izdelate podobno evidenco. Pri vseh spletnih straneh je namreč potrebno zasledovati iste cilje. To so: z natančno določenimi ključnimi besedami in pripadajočimi url naslovi, dosegati čim višje uvrstitve na Googlu. 

Na spodnji sliki lahko vidite kako ima isti lastnik kot pri zgornji SEO evidenci (www.ebonitete.si), podoben SEO načrt izdelan tudi za svojo drugo spletno stran (www.prvafina.si):

seo strategija prvafina.si

SEO strategija prvafina.si

Dodatno k evidenci obstoječega SEO stanja, potrebujete še evidenco priložnosti za targetiranje na ključne besede na Googlu preko katerih se vaša spletna stran še ne nahaja na Googlu. Vse te ključne besede predstavljajo priložnost za nadaljno rast in večanje števila obiskovalcev na vašo spletno stran.

Na spodnji sliki je prikazano kako v obstoječo tabelo (zgoraj) dodate raziskane dodatne priložnosti; ključne besede s kateriimi še ne dosegate uvrstitev na Googlu. Na spodnji strani je prikazan del potencialnih ključnih besed za spletno stran www.magus.si, ki sicer dosega vrhnje uvrstitve na Googlu za številne ključne besede (artritis, bolečine v križu,…), a ne še za spodnje:

potencialne ključne besede

Potencialne priložnosti za nove spletne vsebine na spletni strani www.magus.si. Vključno z identificiranimi iskalnimi volumni in SEO težavnostjo posameznih besed.

Za ta del pripravite t.i. analizo dolgorepih ključnih besed. Te besede predstavljajo priložnost za pripravo, objavo in SEO optimizacijo novih spletnih vsebin. Korist teh vsebin je dvojna:

  • dodatno število obiskovalcev preko visoko uvrščenih novih spletnih vsebin na Googlu
  • dodatna moč obstoječim spletnim stranem, ki jih želite na Googlu uvrstiti višje – ker boste v teh vsebinah gradili t.i. interne linke na vaše url naslove, ki jih želite v Googlu prikazovati višje.

NAMIG: Da bi vašo SEO evidenco čimboljše izkoristili za identifikacijo vaše SEO strategije in izvajanje posameznih aktivnosti, je tak sistem evidentiranja uporaben tudi zato, da si ob izvajanju SEO strategije za posamezne url naslove zabeležite še dodatne informacije. Npr. na področju izvajanja offsite SEO, ni narobe, če si za vsak targetiran url naslov, beležite še dinamiko gradnje backlinkov za vsak url naslov. Tako boste čez čas, brez, da kupite kakšna dražja SEO orodja, hitro prišli do “občutka” koliko backlinkov morate zgraditi na mesec, da izboljšujete svoje uvrstitve posameznih url naslovov na Googlu.

Na spodnji sliki poglejte kako ima to dodatno evidentirano spletna stran www.paintball-ljubljana.si, ki je sicer uvrčena na prvo mesto na prvi strani Googla, s ključno besedo paintball Ljubljana (podatek, maj 2022), targetira pa še na ključne besede kot so team building in team building za podjetja:

team building ljubljana

Seo strategija za Paintball-Ljubljana.si

 

NE SPREGLEJTE: Primeri SEO strategij iz prakse

Dodatne informacije:

Uporaben video: 8 korakov za SEO strategijo:

Viri:

1 – StatsCounter Global Stats
2 – Over 25% of People Click the First Google Search Result