Kako na Trnulji spodbujamo trajnostni turizem

4. Sep, 2023 | Utrinki z ekološkega posestva

Ljubljansko barje je dragocen ekosistem, ki v svoji neokrnjeni naravi skriva mnoge skrivnosti. Sredi te edinstvene pokrajine najdemo naše ekološko posestvo Trnulja, ki je že od samega nastanka na prelomu tisočletja sinonim za trajnostni turizem v Sloveniji.

A kaj sploh je trajnostni turizem in kaj je zanj značilno? Ter kako na Trnulji skrbimo, da bi s svojim delovanjem pustili kar najmanjši odtis na okolje ter na vsakem koraku delovali trajnostno? Podrobnosti najdete v nadaljevanju.

Trajnostni turizem: edina prava pot za turizem v prihodnosti

Turizem postaja ena najhitreje rastočih gospodarskih panog z velikim vplivom na okolje. Hkrati pa se v tej branži že leta pojavlja želja po ohranjanju naravnih virov in zagotavljanju trajnostne prihodnosti za bodoče generacije. Iz leta v leto bolj v središče vstopa skrb za okolje in družbo, kar priča o tem, da trajnostni turizem nikakor ni modna muha, pač pa način dela, ki bo v prihodnosti postal edini pravi.

Pri trajnostnem turizmu gre torej za koncept, ki turizem postavlja v sožitje z naravnim okoljem in lokalnimi skupnostmi. Poudarek je na obiskovanju krajev in ohranjanju njihovega naravnega in kulturnega bogastva za prihodnje generacije.

Kako turizem vpliva na okolje in družbo

Dejstvo je, da ima turizem močan vpliv na okolje, kulturo in gospodarstvo turističnih destinacij. Neodgovoren turizem lahko povzroči uničenje naravnih habitatov, izgubo biodiverzitete in celo povzroči napetosti med obiskovalci in lokalnimi prebivalci. Trajnostni turizem pa prinaša rešitve za te izzive, tako da spodbuja odgovorno dopustovanje.

Ravno zaradi naše lokacije smo na Trnulji že od samega začetka stremeli k trajnostnemu delovanju. Nahajamo se sredi krajinskega parka Ljubljansko barje in območja Natura 2000, kjer stroge smernice kmetovanja narekujejo posebno pazljivo obdelovanje zemlje in opravljanje storitev.

Da bi trajnostni turizem uspel v svoji misiji, je ključnega pomena izobraževanje in ozaveščanje. Tako naši obiskovalci kot mi, ponudniki turističnih storitev, se moramo zavedati svoje odgovornosti in vpliva svojih odločitev. Brez ustrezne informiranosti bodo prizadevanja za trajnostni turizem zaman.

Kako je videti trajnostni turizem na Trnulji?

Dejstvo je, da imajo vse trajnostne destinacije nekaj skupnih lastnosti. Spodbujajo ohranjanje narave, spoštujejo lokalno skupnost in si prizadevajo za kar najmanjši ogljični odtis. Gre za kraje, ki aktivno vlagajo v izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev o pomenu trajnosti in skrbi za okolje.

Takšni želimo biti tudi na Trnulji. Zato kmetujemo ekološko, ponujamo trajnostno namestitev in z našim delovanjem ne želimo obremeniti narave.

Ekološko kmetovanje

Ekološko posestvo Trnulja obkrožajo njive, zasajene z žiti, konopljo in oljnicami. Vsak pridelek, ki zraste na naših poljih, je vzgojen v skladu z ekološkimi standardi, kar pomeni, da je proizveden brez uporabe škodljivih kemikalij ali pesticidov. Obiskovalci kmetije imajo priložnost okusiti naravno pridelane dobrote, ki so rezultat spoštljivega odnosa do narave.

Trajnostna namestitev

Tudi apartmaji na posestvu sledijo enakim trajnostnim načelom. Tla objekta so iz recikliranih opek stare hiše, stene so lesena konstrukcija s konopljino izolacijo in glinenimi ometi. V naravnem stilu je zasnovano tudi pohištvo – iz avtohtonega lesa in rustikalno obdelano. 

Apartmaji so grajeni popolnoma ekološko, da minimalno obremenjujejo okolje, pri čemer se uporabljajo naravni materiali in tehnologije za varčevanje z energijo. Vse to prispeva k občutku, da je bivanje na Trnulji v harmoniji z naravo.

Notranjost apartmajev tako prevzema vonj po naravnem, neobdelanem lesu, glineni izdelki in tekstil iz konopljinih vlaken pa prostor navdajajo z domačnostjo in udobnostjo.

Skrb za čim manjši ogljični odtis

Na kmečkem turizmu Trnulja je ekološka zavest del naše osnovne filozofije, kar se kaže v številnih prizadevanjih za zmanjšanje ogljičnega odtisa.

Ena naših prednostnih nalog je izbira obnovljivih virov energije. Zato na Trnulji za ogrevanje uporabljamo odpadni les s posestva, ki jo z lastnim sekalnikom zdrobimo v lesne sekance. To ne samo da zmanjšuje potrebo po drugih, manj trajnostnih virih ogrevanja, ampak tudi omogoča krožno uporabo virov, ki so že na voljo na posestvu. Namesto da bi odpadni les končal na smetišču ali kot neuporaben material, se uporablja kot cenovno ugoden in okolju prijazen vir energije.

V sklopu trajnostne mobilnosti na Trnulji dajemo prednost električnim vozilom. Električna vozila ne proizvajajo emisij med vožnjo in so ključna v prizadevanjih za zmanjšanje ogljičnega odtisa.

Skrb za okolje na Trnulji ne seže samo do izbire energentov ali vozil. Vsaka odločitev, ki jo sprejmemo, od načina kmetovanja do izbire materialov za gradnjo in opremo, je narejena z mislijo na zmanjšanje vpliva na okolje.

Trnulja je odličen primer trajnostnega turizma in hkrati inspiracija za druge, kako z majhnimi, premišljenimi koraki doseči velik napredek v skrbi za okolje.

Sodelovanje s trajnostnimi partnerji pri dobavi živil za restavracijo Trnulja

Kakovost jedi in sestavin je ena ključnih komponent vsake restavracije, še posebej, ko je ta zavezana trajnostnim vrednotam, kot je restavracija na posestvu Trnulja. Veliko sestavin sicer pridelamo sami, a se zavedamo, da je za zagotavljanje resnično kakovostne, ekološke in lokalne prehrane potrebno tesno sodelovanje z zanesljivimi partnerji.

Večina dokupljenih živil naših partnerjev prihaja od lokalnih ekoloških kmetij, ki se, podobno kot Trnulja, zavzemajo za trajnostno kmetovanje. Takšna praksa ne zagotavlja samo svežih in kakovostnih sestavin, ampak tudi podpira lokalno skupnost in zmanjšuje ogljični odtis, saj je prevoz hrane na krajših razdaljah manj energetsko potraten.

Sodelovanje z lokalnimi partnerji nam omogoča, da svojim gostom ponudimo jedi, ki so resnično odraz okoliškega okolja, kulture in sezone. Tako se jedilnik v restavraciji prilagaja glede na sezonsko ponudbo svežih pridelkov, kar omogoča obiskovalcem, da okusijo naravno bogastvo Ljubljanskega barja v vsakem letnem času.

Takšno tesno sodelovanje z lokalnimi partnerji tudi krepi skupnost. Zavedamo se namreč, da trajnostni turizem ni samo odgovornost posameznika ali ene organizacije. Je skupni napor, ki zahteva sodelovanje med različnimi deležniki v skupnosti. Z izbiro ekoloških in trajnostnih partnerjev za dobavo živil ne samo da potrjujemo svojo zavezo k trajnosti, ampak tudi spodbujamo rast in razvoj trajnostne skupnosti v regiji.

Pogosta vprašanja o trajnostnem turizmu

Veseli nas, da je trajnostni turizem koncept, ki v zadnjih letih pridobiva na priljubljenosti, saj se vse več ljudi zaveda pomembnosti odgovornega ravnanja z okoljem tudi na oddihu. Toda kaj točno pomeni in kako lahko tudi vi sodelujete? Sledijo nekatera najpogostejša vprašanja, ki si jih turisti postavljajo o trajnostnem turizmu.

Kaj točno je trajnostni turizem?

Trajnostni turizem je pristop v turizmu, ki teži k minimalnemu vplivu na okolje določene destinacije, hkrati pa prispeva k gospodarskemu blagostanju lokalnih skupnosti.

Kako se trajnostni turizem razlikuje od ekoturizma?

Medtem ko je ekoturizem osredotočen predvsem na obiskovanje naravnih območij z minimalnim vplivom, trajnostni turizem pokriva širši spekter dejavnosti in je osredotočen na celovito odgovornost – okoljsko, družbeno in gospodarsko.

Zakaj je trajnostni turizem pomemben?

Pomaga varovati naravne in kulturne znamenitosti destinacij, podpira lokalno gospodarstvo in spodbuja razumevanje in spoštovanje med kulturami.

Kako lahko kot turist prispevam k trajnostnemu turizmu?

Izbirate lahko trajnostne in ekološke namestitve, podpirate lokalna podjetja, spoštujete lokalne običaje in kulture ter si prizadevate zmanjšati porabo vode in energije.

Ali je trajnostni turizem dražji od običajnega turizma?

Ne nujno. Čeprav lahko nekatere trajnostne prakse zahtevajo višje začetne stroške, lahko prinesejo dolgoročne prihranke. Poleg tega lahko trajnostne izkušnje ponujajo edinstvena in avtentična doživetja, ki jih običajni turizem ne more.

Kako vem, ali je destinacija resnično trajnostna?

Poiščite certifikate in oznake trajnostnega turizma. Mnoge organizacije podeljujejo certifikate hotelom, restavracijam in turističnim podjetjem, ki se držijo strogih trajnostnih standardov. Trnulja je ponosna nosilka certifikata Bio Hotels, ki ga prejmejo le resnično trajnostne in ekološko naravnane namestitve.

Kakšni so izzivi v trajnostnem turizmu?

Med glavnimi izzivi so visoki stroški začetnih investicij, potreba po nenehnem izobraževanju in ozaveščanju ter stalnem spremljanju trendov in prilagajanju. Vendar pa trajnostni turizem prinaša tudi priložnosti za inovacije, partnerstva in rast.

Za konec: trajnostni turizem v Sloveniji

Prepričani smo, da je ekološko posestvo Trnulja kot certificirana trajnostna destinacija inspiracija za vse, ki iščejo trajnostne rešitve v svojem vsakdanjem življenju. V svetu, kjer trajnost postaja vse pomembnejša vrednota, je Trnulja svetel zgled, kako lahko s spoštovanjem do narave ustvarjamo boljši jutri.

Trnulja tako ni samo posestvo ali prenočišče, je izkušnja. Naši obiskovalci se ne vračajo domov zgolj s spomini na čudovito naravo ali okusno hrano. Odhajajo z občutkom, da so bili del nečesa večjega. Del trajnostne vizije, ki poudarja pomen skrbi za naš planet in njegove naravne zaklade.

Prepričani smo, da ima Slovenija edinstveno priložnost postati vodilna turistična destinacija v trajnostnem turizmu. Z naravnimi lepotami, bogato kulturno dediščino in močno zavezo k trajnosti lahko postane zgled za druge države in destinacije po svetu.

Tudi vi kot potrošniki imate moč, da s svojimi odločitvami vplivate na smer, v katero se bo gibala turistična industrija. Z izbiro trajnostnih destinacij, podporo lokalnim podjetjem in odgovornimi potrošniškimi navadami lahko vsi skupaj prispevamo k bolj trajnostni prihodnosti.

Vsekakor je trajnostni turizem kompleksen, a izjemno pomemben koncept. Zahteva sodelovanje vseh deležnikov – od potrošnikov, ponudnikov turističnih storitev, lokalnih skupnosti do mednarodnih organizacij. Le skupaj lahko ustvarimo turizem, ki bo koristil vsem, ne da bi pri tem škodoval našemu planetu ali kulturni dediščini.