Kako povečati produktivnost vaše ekipe na delovnem mestu

13. Mar, 2023 | Team building programi

produktivnost ekipe na delovnem mestu

Če ste menedžer ali vodja ekipe, je ena vaših glavnih dolžnosti zagotoviti, da je vaš tim produktiven in učinkovit. Na team buildingih na posestvu Trnulja opažamo, da se marsikateri vodja ekipa s tem precej muči. Gre za brez dvoma zahtevno nalogo, saj je tempo na delovnem mestu lahko brutalen, hitre spremembe pa so dandanes stalnica. Kako torej doseči produktivnost svoje ekipe in poskrbeti, da bodo vsi zadovoljni in nihče preobremenjen?

V tem članku bomo raziskali nekaj najbolj učinkovitih strategij za povečanje produktivnosti, ki vam bodo pomagale izkoristiti kar največ potenciala vaših zaposlenih. A naj vam namignemo: tudi dejavnosti izven delovnega časa lahko bistveno pripomorejo k storilnosti vaše ekipe. Berite dalje za podrobnosti.

 

Metode za več storilnosti ali v kakšnem okolju je ekipa najbolj produktivna

Najbrž se vsi zavedamo, da je diktatorstvo na delovnem mestu popolnoma preživet način vodenja, ki čisto nič ne prispeva k produktivnosti ekipe. Produktivna ekipa je povezana, zadovoljna na delovnem mestu in se tam počuti varno. Uživa v družbi sodelavcev in ceni svojega vodjo. Tudi vodja svoji ekipi nenehno daje vedeti, da je cenjena.

Spodaj naštete metode v ekipo preverjeno vnesejo mir, zadovoljstvo in dobre rezultate, kar odločilno prispeva k produktivnosti.

Zastavite jasne cilje in pričakovanja – poskrbite, da je vsakemu zaposlenemu v ekipi jasno, kaj se pričakuje od njega in kakšni so cilji, h katerim se stremi. Na ta način bodo zaposleni osredotočeni in motivirani.

Priskrbite vso potrebno opremo, materiale in vire – da bi lahko ekipa dobro in učinkovito opravila svoje delo, mora imeti na voljo vse potrebne pripomočke. S tem ne mislimo samo računalnika, programske opreme in podobno. To vključuje tudi različne tečaje, ki jim bodo pomagali opraviti delo. Ekipa res ne more biti produktivna, če nima potrebnega znanja za opravljanje dela.

Spodbujajte odprto komunikacijo – prizadevajte si, da člani ekipe odkrito in redno komunicirajo med sabo. Na ta način se bodo hitro izkristalizirale težave in odstranile morebitne ovire.

Premišljeno razporedite naloge – naloge razporedite glede na veščine posameznega zaposlenega. Tako boste zagotovili, da vsak član ekipe opravlja tisto, za kar je najbolj usposobljen oz. mu najbolj leži, kar bo pomembno povečalo produktivnost.

Redno dajajte povratne informacije oz. feedback – poskrbite, da bodo zaposleni redno prejemali povratne informacije glede njihovega dela, pa naj bodo pozitivne ali negativne. Če zaposleni vedo, kako gledate nanje, bodo še bolj motivirani ali pa bodo izboljšali svojo produktivnost.

Poskrbite za prijetno delovno okolje – naredite vse, da bo vzdušje na delovnem mestu pozitivno, spodbudno in spoštljivo. To do dvignilo moralo zaposlenih in poskrbelo za večjo produktivnost.

Nagradite dobre delovne rezultate – prepoznajte in nagradite dobre rezultate in produktivnost članov vaše ekipe. To bo zaposlene še posebej močno motiviralo. Razmislite in izdelajte sistem bonusov, napredovanj ali pohval.

Jasno začrtane naloge, pravična razporeditev dela, povratne informacije in transparentno nagrajevanje – vse to je odličen recept za zadovoljne zaposlene in za njihovo produktivnost. 

šef na sestanku s sodelavci za večjo produktivnost
moški in ženska na sliki sta dosegla večjo produktivnost

Kaj sploh je produktivnost?

Ko razmišljate o produktivnosti svoje ekipe, si je na začetku najbolje odgovoriti na vprašanje, kaj produktivnost sploh je. Učena definicija pravi, da je produktivnost sposobnost ekipe učinkovito opraviti naloge in doseči zastavljene cilje. Pri tem je pomembno sodelovanje in koordinacija med posameznimi člani ekipe, ki stremijo k istemu cilju.

Produktivna ekipa sodelavcev je sposobna sodelovati, da bi skupaj dosegli cilj, učinkovito komunicirati in izrabiti spodobnosti vsakega člana ekipe, s pomočjo katerih bo lahko kar najbolj optimizirala svoje delovanje. Taka ekipa zmore tudi prepoznati težavo in jo učinkovito rešiti ter nenehno dosegati odlične rezultate znotraj zastavljenih časovnih rokov.

Poleg tega je za produktivno ekipo značilno, da uspe ustvariti pozitivno vzdušje na delovnem mestu, kjer so vsi sodelavci cenjeni in spoštovani. Vse to prispeva k zadovoljstvu na delovnem mestu, motiviranosti in občutku pripadnosti.

Dejstvo je, da je produktivna ekipa sodelavcev ključna za uspeh v katerem koli delovnem okolju, za kar je potrebno učinkovito timsko delo, komunikacija in uigrano sodelovanje.

definicija, kaj je produktivnost
sestanek za večjo produktivnost

Je produktivnost ekipe mogoče izračunati?

Če želite izračunati, kako produktivna je vaša ekipa, je pred vami naslednja naloga: izmeriti je treba rezultate in učinkovitost ekipe v določenem časovnem obdobju. V nadaljevanju sledi nekaj metod, ki jih lahko uporabite za izračun produktivnosti ekipe.

Meritev produktivnosti glede na rezultate – Pri tem načinu merjenja je treba meriti količino ali kakovost dela, ki ga je ekipa opravila v določenem časovnem obdobju. Če je na primer skupina odgovorna za izdelavo določenega števila izdelkov, je merjenje, ki temelji na rezultatih, število izdelkov, izdelanih v določenem časovnem okviru.

Meritev produktivnosti glede na učinkovitost – Na ta način se meri, kako učinkovito je ekipa sposobna dokončati naloge. To izmerite tako, da primerjate čas, ki ga je ekipa potrebovala za dokončanje naloge, s pričakovanim oz. želenim časom, v katerem naj bi se naloga opravila.

Meritev produktivnosti na podlagi vložka – Pri tem načinu se merijo viri, ki jih skupina uporabi za to, da uspešno opravi delo. Kot primer meritve, ki temelji na vložkih, pri ekipi za razvoj programske opreme je lahko število ur, ki jih je opravil vsak član ekipe.

Uravnotežen sistem kazalnikov – To je celovita metoda merjenja produktivnosti, pri čemer se upošteva več dejavnikov, kot so finančna uspešnost, zadovoljstvo strank, notranji procesi ter učenje in rast.

večja produktivnost, večji dobiček
produktivnost in zadovoljstvo ekipe

Poudariti moramo, da mora biti metoda, ki se uporablja za merjenje produktivnosti, prilagojena posameznim ciljem in nalogam skupine ter mora upoštevati edinstvene značilnosti dela, ki ga opravljajo. Poleg tega je treba merjenje produktivnosti izvajati na pošten in objektiven način, ki se nikakor ne sme izroditi v mikromenedžment ali pretiran pritisk na člane ekipe.

Če pa želite spoznati bolj znanstvene metode računanja produktivnosti, lahko napotke najdete na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije.

Ali lahko team building pripomore k večji produktivosti?

Že v uvodu smo omenili, da lahko za produktivnost ekipe veliko naredite tudi izven delovnega časa. Gotovo ste že opazili, kako druženje v sproščenem okolju krepi vezi v vaši ekipi. A obstaja še ena veliko bolj usmerjena dejavnost, ki zmore odlično povezati ekipo. Seveda, to ni nič drugega kot team building.

za produktivnost ekipa potrebuje team building

 Team building se pogosto izkaže kot zelo uspešno orodje za povečanje produktivnosti ekipe. Lahko pomaga izboljšati komunikacijo, sodelovanje in zaupanje med člani tima, končni rezultat pa je povečana produktivnost.

Če se člani ekipe počutijo povezane in imajo med seboj pozitivne delovne odnose, je bolj verjetno, da bodo skupaj delali uspešno in učinkovito. Team building lahko pomaga vzpostaviti te povezave in izboljšati dinamiko ekipe.

Z dobrim team buildingom je mogoče tudi izboljšati moralo in motivacijo. Če so člani ekipe zavzeti in navdušeni nad svojim delom, je bolj verjetno, da bodo produktivni in bodo dosegali boljše rezultate.

Na splošno je lahko team building dragoceno orodje za povečanje produktivnosti, izboljšanje timskega dela in povečanje morale v ekipi. Vendar je pomembno, da izberete dejavnosti, ki ustrezajo potrebam in ciljem vašega tima, ter jih izvedete na spoštljiv in vključujoč način za vse člane tima.

Primer dobre prakse izboljšanja produktivnosti z izvedbo team buildinga

Na ekološkem posestvu Trnulja imamo dolgoletne izkušnje z organizacijo team buildingov, tudi takšnih, ki spodbujajo produktivnost ekipe. Team building z namenom povečati produktivnost mora spodbujati naslednje vidike odnosov v ekipi:

  1. Ugotavljanje močnih in šibkih točk članov ekipe
  2. Učenje drug od drugega
  3. Sodelovanje za doseganje skupnih ciljev
  4. Spoznavanje česa novega kot ekipa

Naše posestvo nudi idealno kuliso za najrazličnejše igre in dejavnosti, ki spodbujajo vse zgoraj omenjeno. Trnulja se nahaja sredi neokrnjene narave, zato imamo na voljo velik travnik, kmečko dvorišče, reko Ljubljanico ter poleg tega še dobro opremljene prostore, kjer se lahko izvajajo različne aktivnosti.

Vse skupaj podkrepimo z odlično kulinariko, ki lepo zaokroži aktivnosti in da občutek odlično izkoriščenega dneva, tako za zabavo kot za dejavnosti, koristne za ekipo.

team building na Trnulji za večjo produktivnost

Med aktivnostmi, ki jih lahko na Trnulji počnete in so znane po tem, da lahko odlično podprejo produktivnost ekipe, so različne športne dejavnosti. Pri tem zaposlene razdelimo v ekipe, ki tekmujejo med seboj.

Ker se med sabo za zmago bori več ekip, je nujno sodelovanje za doseganje skupnega cilja. Na ta način se prek sodelovanja, spodbujanja in borbenosti krepijo komunikacija in zavedanje, da se lahko zanesemo na drug drugega. Prepoznajo se odlike in način funkcioniranja posameznih članov ekipe v tekmovalnih okoliščinah. Vse to prispeva k izboljšanju timskega dela in posledično boljši produktivnosti.

Za team building ponudbo na posestvu Trnulja

Produktivnost je nekaj, k čemur stremi vsaka ekipa. Poleg urejenih odnosov in aktivnosti za zadovoljstvo zaposlenih je tudi team building lahko učinkovito orodje za povečanje produktivnosti. S spodbujanjem boljše komunikacije, sodelovanja in zaupanja med člani tima lahko team building pomaga odpraviti ovire in izboljšati delovne odnose. To lahko vodi do boljšega vzdušja, večje motivacije in pozitivnejšega delovnega okolja, kar lahko vse prispeva k večji produktivnosti.