Kakšna znanja mora posedovati SEO junior manager

21. Dec, 2020 | Digitalni marketing na Trnulja.com

V tem zapisu je podrobneje obrazloženo kakšna znanja bi naj posedoval SEO junior manager, od katerega se pričakuje, da bo v prihodnosti, pod svoje okrilje, dobil več novincev, katerim bo delegiral in dodeljeval SEO naloge, hkrati pa spremljal njihovo izvajanje ter (tudi) rezultate.

Za razliko od SEO začetnikov, pogosto tudi freelancerjev in samostojnih SEO izvajalcev (lastnih ali drugih internetnih strani), je očitno, da SEO junior manager obvlada najprej t.i. osnove SEO optimizacije spletnih strani, obenem pa tudi nekatere druge naloge, ki zagotavljajo, da spletna optimizacija, na posameznem projektu oz. spletni strani, napreduje.

Kaj boste odkrili v tej objavi….

SEO karierno pot precej nazorno prikaže spodnja slika (vir 1 – Start a Career in SEO – The Best Career Choice):

seo junior manager

SEO osnove, ki jih mora poznati SEO začetnik & SEO junior manager

SEO osnove, ki bi jih naj obvladal vsak, ki se loteva optimizacije spletnih strani, se, v največ primerih, delijo na poznavanje zakonitosti onsite SEO optimizacije ter poznavanje zakonitosti delovanja in koristi, ki jih prinaša offsite SEO optimizacija. Tehnična optimizacija spletnih strani, kot tretji sklop optimizacije internetnih strani, je največkrat v domeni računalničarjev in programerjev.

V redkih primerih in primerih, ko za spletno stran skrbi samo ena oseba, tehnična optimizacija sodi tudi pod okrilje SEO začetnikov in SEO managerjev.

Osnovna onsite SEO znanja zajemajo:

 • poznavanje koncepta vsebinskega marketinga na Googlu
 • poznavanje in razumevanje rabe ključnih besed
 • poznavanje in razumevanje delovanja osnovih SEO orodij. Na sliki prikaz delovanja SEO orodja SEO detailed extention, ki spremlja SEO ustreznost spisanega SEO naslova in meta opisa (na primeru spletne strani ebonitete.si):

detailed seo extention

 • poznavanje in razumevanje različnih formatov spletnih vsebin (za potrebe priprave ustreznih, a različnih vrst SEO spletnih vsebin)
 • osnovne SEO smernice in pravila (naslov, meta opis, H oznake, priprava vsebin, optimizacija slik, povezovanje vsebin med seboj, itd…)
 • evidentiranje in analitično spremljanje aktivnosti in SEO rezultatov

SEO znanja, ki jih mora poznati SEO junior manager

SEO junior manager mora zraven zgoraj opisanih nalog, posebej dobro poznati razumevanje offsite SEO optimizacije, evidentiranje opravljanih nalog SEO copywriterjev, ločeno za onsite in offsite SEO optimizacijo, razumevanje razlik med posameznimi vrstami spletnih vsebin, z namenom dodeljevanja priprave različnih vrst spletnih vsebin, različnim udeležencem ter posedovati znanja delegiranja in uskaljevanja nalog, drugim.

SEO junior manager postane vodja SEO skupin, ki mora skrbeti zato, da naloge znotraj zahtevanih SEO aktivnosti potekajo v skladu z dogovorjenimi standardi in pravili, v skladu z dogovorjenimi roki in v skladu z dogovorjeno dinamiko. Hkrati je vloga SEO managerja tudi, da poskrbi za dotok novih znanj SEO začetnikom in jim predstavlja “živo” oporo v trenutkih, ko se pri začetnikih pri spletni optimizaciji, posamezne aktivnosti ustavijo.

K “mehkim” veščinam vodenja SEO copywriterjev, ki bi jih naj posedoval SEO junior manager sodijo:

 • sposobnost motivacije
 • sposobnost vodenja manjših skupin
 • sposobnost natančnega delegiranja nalog
 • sposobnost ne preglobokega mikromanagiranja
 • sposobnost razvijanja in negovanja SEO copywriterskih talentov in kreative
 • sposobnost “stati” za svojimi copywriterji pred drugimi udeleženci, vpletenimi v izvajanje spletno marketinških aktivnosti
 • sposobnost usklajevanja ciljev in nalog z drugimi oddelki digitalnega marketinga (dizajn, računalništvo, izvajanje ppc kampanj,…)
 • sposobnost predajanja znanj iz področij onsite SEO
 • sposobnost predajanja znanj iz področij offsite SEO (v kolikor so spletne aktivnosti zasnovane tako, da posamezniki izvajajo onsite, drugi posamezniki pa offsite SEO aktivnosti)

Glavni izzivi, s katerimi se srečuje junior SEO manager

Najpogostejši izzivi pri optimizaciji spletnih strani, s katerimi se srečuje junior SEO nmanager, izhajajo iz naslova predajanja znanj in direktiv SEO copywriterjem, saj je za SEO copywriterje zelo značilno, da imajo vsak svoj stil nastopa in pisanja SEO tekstov (pod isto spletno stranjo pa je te stile, pogosto treba spraviti na isti ton komuniciranja).

Ob tem se nemalokrat tudi pojavi izziv različnega dojemanja in razumevanja SEO prioritet, kar pri slabem/pomanjkljivem delegiranju SEO nalog, nemalokrat vodi do nepotrebne izgube časa pri pripravi spletnih vsebin. Vsak SEO avtor, po svoje razume kaj je pomembno pri spletni optimizaciji, različni avtorji prihajajo v SEO skupine tudi z različnimi predznanji in izkušnjami, SEO junio manager pa mora znati vse te karakterje in znanja/izkušnje, povezovati v sinhronizirano celoto, da izdelki vseh udeleženih pri optimizaciji, sporočajo ista sporočila.

Dodaten izziv je za uka željne SEO junior managerje, nemalokrat tudi ta, da morajo znati na pravi način pravila SEO optimizacije, utemeljiti tudi svojim vodjem in lastnikom spletnih strani, saj ni avtomatsko samoumevno, da vodje, uredniki in lastniki spletnih strani, obvladajo vse SEO zakonitosti, še manj pa, da SEO zakonitosti, ki so jih le ti, poznali iz preteklosti, v svetu spletne optimizacije, držijo še danes. SEO optimizacija je veda, ki se razvija skupaj z evolucijskim ciklom in razvojem iskalnikov, posledično je naloga SEO junior managerjev, da so v stalnem stiku z novostmi in aktualnimi SEO smernicami.

Še poseben izziv SEO junior managerjem predstavlja tudi uskaditev letnih, polletnih ali četrtletnih SEO ciljev z vodstvom podjetja in lastniki spletnih strani, še posebej pa je ta izziv zahteven v primerih, kjer vodstva podjetij in lastniki, ne dirigirajo svojih glavnih metrik za merjenje učinkovitosti SEO optimizacije (t.i. KPI – key performance metrics), ampak določitev le teh, prepuščajo SEO vodjem in SEO junior managerjem.

Kot posebno poglavje ali izziv pri sprejemanju vloge SEO junior managerja, predstavlja tudi dogovor o načinu komuniciranja SEO managerja z vodstvom in svojimi copywriterji, obenem pa veliko neskladij izhaja tudi iz naslova doogovora o plači, ki bi jo naj SEO junior manager prejel za svoje delo, v primerjavi z ostalimi udeleženci pri izvajanju SEO aktivnosti.

Študija primerljivih plač v digitalnem marketingu, je prikazana na spodnji sliki (vir 2 – How Much Do Digital Marketers Make in 2021):

digitalni marketing plače

Dodatne informacije o SEO optimizaciji spletnih strani

 • Dodatne informacije o spletni optimizaciji kot temelju vsebinskega spletnega marketinga, boste našli tudi na strani Spletni marketing – kaj je in kateri kanali spadajo v spletni marketing
 • Uporabni in praktični napotki, s prikazom primerov iz področja spletnega marketinga, so objavljeni tudi strani Vgradneomare.eu, kjer razkrivajo kako se spletnega marketinga, lotevajo tam, zelo uporabni nasveti za SEO optimizacijo, ki bi utegnili zanimati predvsem junior SEO managerje, pa se nahajajo tudi na povezavi Magus SEO optimizacija.
 • Najbrž imajo največ izkušenj z različnimi vlogami pri izvajanju SEO aktivnosti, podjetja, pri katerih se s SEO optimizacijo, ukvarja več posameznikov. V Sloveniji je eno izmed vodilnih podjetij pri tem spletna trgovina Pikapolonica.si.

Viri:

1 – Start a Career in SEO – The Best Career Choice for 2019
2 – How Much Do Digital Marketers Make in 2021