Kaj sodi k SEO svetovanju & kaj pričakovati od dobrega SEO svetovalca

23. Dec, 2021 | Digitalni marketing na Trnulja.com

SEO svetovanje je marketinško svetovanje, ki ga ponujajo SEO svetovalci, ki se z optimizacijo spletnih strani, ukvarjajo samostojno in SEO agencije, ki spletno optimizacijo izvajajo v okviru svojih ostalih spletno marketinških kampanj za svoje stranke.

Glede na to, da je zanimanje za SEO v časih, ko cene plačljivega nastopa podjetij na Googlu, rastejo iz leta v leto, praktično ves čas v porastu, se vedno več podjetij in tudi posameznikov, odloča za individualno SEO svetovanje, ki omogoča, da podjetja, po svetovanjih prevzemajo samostojno izvajanje optimizacije svojih spletnih strani.

V tej objavi je podrobneje razloženo kaj sodi k SEO svetovanju in kaj je upravičeno pričakovati od kakovostnih SEO svetovalcev.

Glede na to, da je na trgu, tudi v Sloveniji, ogromno podjetij in posameznikov, ki se ukvarja s spletno optimizacijo, bodo zapisani nasveti spodaj, utegnili še posebej prav priti tistim, ki ste že imeli izkušnjo z različnimi SEO svetovalci in strokovnjaki.

Navsezadnje se način SEO svetovanja med različnimi svetovalci zelo razlikuje, pa tudi cene SEO svetovanj so lahko od svetovalca do svetovalca povsem drugačne.

O tem kako se večina podjetij loteva spletne optimizacije, govori spodnja slika:

seo svetovanje inhouse vs outsourceZgornja študija prikazuje, da se večina podjetij odloča za izvajanje SEO optimizacije znotraj lastnih resursov, polovica manj pa jih najema SEO svetovalce (vir 1).

Kaj najpogosteje sodi k SEO svetovanju

Panoga optimizacije spletnih strani sodi sicer sama po sebi v razmeroma nišno spletno aktivnost.

Načeloma se interes za SEO optimizacijo spletnih strani podjetij in posameznikov, med podjetniki znajde bolj proti koncu in na dnu želenih spletnih aktivnosti, ki bi jih naj bodisi izbrana digitalna agencija, bodisi SEO strokovnak – posameznik, opravljal za podjetje.

Zgornje je razumljivo predvsem zaradi tega, ker je optimizacija internetne strani dolgoročna spletno marketinška rešitev in aktivnost, ki tudi rezultate praviloma prinaša bistveno pozneje kot npr. zakup ključnih besed na Googlu (t.i. Google Ads) ali katera druga, plačljiva spletna marketinška aktivnost (npr. oglaševanje na družabnih omrežjih, email marketing,…).

Kljub temu, da je optimizacija spletnih strani dokaj nišna marketinška aktivnost, pa to ne pomeni, da SEO optimizacija ne pokriva več različnih področij. Posledično, zaradi tega, SEO svetovanje, pokriva različna področja.

Najpogosteje k SEO svetovanju sodi:

 • SEO svetovanje kot pregled obstoječe spletne strani in obstoječih spletnih vsebin ali zadostujejo in upoštevajo aktualna SEO pravila (t.i. onsite SEO audit)
 • SEO svetovanje kot pregled ustreznega izvajanja aktivnosti na področju off-site SEO optimizacije
 • SEO svetovanje kot pregled tehnične ustreznosti spletnih strani v povezavi z aktualnimi SEO pravili
 • izdelava SEO načrta oz. SEO strategije za izvajanje in doseganje organske rasti spletne strani na Googlu
 • analiza ključnih besed kot priložnosti za nadaljno organsko rast spletne strani

NAMIG IZ PRAKSE: Ko razmišljate o tem koga boste najeli za SEO svetovanje, je priporočljivo pogledati na kandidate za SEO svetovanja tudi skozi prizmo pričakovanih nasvetov, ki jih boste od svetovalca prejeli. Na spodnji sliki je prikazana študija (vir 2), ki dokazuje na katera področja spletne optimizacije polagajo SEO optimizatorji najmanj pozornosti. Iz slike sledi namig, da se vam splača predvsem osredotočiti na tiste SEO svetovalce, ki največ stavijo na kakovost in relevantnost ustreznih SEO vsebin:

seo področja

Med vsemi oblikami pridobivanja znanj iz področja optimizacije spletnih strani (knjige, delavnice, predavanja, tečaji, mentorji,…), ravno individualno SEO mentorstvo pridobiva na največji veljavi, saj tak način pridobivanja SEO nasvetov, najbolj povezuje dejanske, aktualne in resnične probleme, težave in izzive, ki jih imajo upravljalci spletnih strani z osebo, ki specifično SEO težavo lahko tudi odpravi ali pojasni. Zelo podrobnmo je o vseh možnih izzivih, ki jih prinaša spletna optimizacija, napisano na povezavi na kateri je s primeri prikazano kako optimizirati spletno stran.

Kaj vključuje on-site SEO svetovanje

On-site SEO audit oz. SEO svetovanje, ki vsebuje nasvete o tem katere elemente ustrezno urediti na spletnih straneh, vključuje:

 • pregled ustreznosti spisanih in s ključnimi besedami, ustrezno opremljenih SEO naslovov
 • pregled ustreznosti spisanih in s ključnimi besedami, ustrezno opremljenih meta opisov
 • pregled ustreznosti rabe primarnih in sekundarnih ključnih besed v H oznakah spletnih strani
 • pregled kakovosti in ustreznosti posameznih spletnih vsebin iz vidika ustrezne izbire formata spletne vsebine in iz vidika uporabnosti spletne vsebine (v primerjavi s konkurenčnimi spletnimi vsebinami, ki targetirajo na iste ključne besede kot vaša vsebina)
 • pregled tekstovnega dela spletne vsebine iz vidika upoštevanja aktualnih SEO pravil
 • pregled ustrezne SEO optimizacije slik v vsebinah
 • pregled ustreznosti gradnje notranjih povezav med posameznimi vsebinami na spletni strani (iz vidika povezovanja posameznih vsebin v t.i. topical clusters oz. SEO silos-e) in iz vidika povezovanja s tistimi spletnimi vsebinami, ki ste jih v svojih SEO kampanjah zastavili kot SEO cilje (t.i. SERP cilji)
 • pregled ustreznosti dodajanja zunanjih spletnih povezav iz vidika izboljševanja kredibilnosti spletnih vsebin

Hiter on-site SEO pregled svojih spletnih strani in vsebin lahko opravite tudi sami.
Spodaj poglejte hiter pregled ustreznosti posameznih on-site SEO elementov v spletni vsebini, ki obiskovalcem omogoča, da se prijavijo na pregled bonitet in bonitetnih ocen svojih poslovnih partnerjev. Če na spletni strani www.ebonitete.si kliknete na bonitete prijava, boste prišli do informacij o tem kakšne bonitetne ocene dosegajo vaši poslovni partnerji, sicer pa slika prikazuje kako je on-site SEO ustrezno optimizirana spletna stran www.ebonitete.si.

bonitete prijava

Hiter on-site SEO pregled: Ustreznost rabe ključne besede “bonitete” na spletni strani www.ebonitete.si.

Kaj vključuje off-site SEO svetovanje

Off-site SEO svetovanje vključuje:

 • pregled ustrezne dinamike gradnje povratnih povezav (glede na panogo v kateri organsko nastopa spletna stran), t.i. link velocity
 • pregled ustrezne razpršenosti gradnje povratnih povezav (t.i. link diversity)
 • pregled ustrezne rabe anchor tekstov v povratnih povezavah v primerjavi s konkurečnimi spletnimi stranmi v panogi
 • pregled priložnosti za nadaljno gradnjo povratnioh povezav
 • predlog priprave dodatnih vrst formatov spletnih vsebin namenjenih prvenstveno pridobivaju povratnih povezav

PREBERITE ŠE: Kako preverite kako je optimizirana spletna stran

SEO svetovanje na področju off-site SEO optimizacije nemalokrat vključuje uporabo najrazličnejših SEO orodij, do katerih imajo SEO svetovalci bodisi plačljiv, bodisi neplačljiv dostop.
Na spodnji sliki je prikaz off-site SEO aktivnosti, ki jih SEO svetovalec zazna s pomočjo orodja Semrush.
V Semrush backlink Checker vtipkate url naslov spletne strani kateri želite preveriti offsite SEO aktivnosti.

Na spodnji sliki so analizirane off-site SEO aktivnosti spletne strani www.prvafina.si na kateri je predstavljena njihova storitev faktoringa:

off site seo faktoring prvafina.si

Iz takšne slike lahko SEO svetovalec takoj prepozna dinamiko in razpršenost gradnje povratnih povezav.
In seveda priložnosti, ki jih ima v tem primeru, url naslov www.prvafina.si/storitve/faktoring za še izboljšanje svojih off-site SEO rezultatov.

Kaj vključuje SEO svetovanje iz tehničnega vidika

SEo svetovanje iz tehničnega vidika optimizacije spletnih strani vključuje:

 • pregled hitrosti nalaganja spletnih strani
 • pregled varnosti brskanja po spletni strani (http. protokol)
 • pregled ustreznosti prikaza spletnih vsebin na mobilnih napravah najprej (t.i. mobile first indexing) in nato še na namiznih napravah
 • pregled priložnosti rabe schema mark up (strukturiranja podatkov vsebin z namenom izboljšanega/obogatenega prikaza spletnih strani na Googlu)

Tehnična SEO ustreznost spletnih strani se največkrat izmeri z Google Page Speed Insights

Kako kakovostne SEO svetovalec zastavi SEO strategijo

SEO strategije oz. SEO načrti so dokumenti, ki zraven vseh zgornjih pregledov, hkrati ponudijo še predloge za izboljšavo spletne optimizacije internetnih strani, po zgoraj opisanih področjih. SEO strategija se osredotoča na pripravo predlogov za izvajanje SEO aktivnosti po različnih parametrih. Kakovosten SEO svetovalec vam bo SEO strategijo pripravil na podlagi prioritet pri optimizaciji vaše spletne strani. Določil bo katerih SEO aktivnosti se lotiti najprej (za čimprejšnjo dosego želenih ciljev), skupaj z naročnikom pa določi tudi smiselne prioritete v povezavi z doseganjem ostalih marketinških ciljev (npr. priprava ustrenih novih spletnih vsebin, ki so hkrati SEO optimizirane in obenem tudi služijo za promocijo spletne strani na družabnih omrežjih ali kot material za izvajanje emailinga).

Skoraj samoumevno je, da kakovostna SEO strategija vključuje analizo ključnihh besed. Analiza ključnih besed sestoji iz:

 • brand analiza (analiza ključnih besed preko katerih iskalnik Google trenutno prepoznava in prikazuje vašo spletno stran)
 • competition analiza (analiza ključnih besed konkurence)
 • generic analiza (analiza generičnih ključnih besed)
 • long tail analiza (analiza dolgorepih ključnih besed)
 • search intent analiza (analiza ključnih besed na podlagi iskalnih namenov uporabnikov Googla). Z namenom, da se prepoznajo in identificirajo ključne besede, ki “skrivajo” nakupni, informativni ali katerikoli durgi iskalni namen.
 • analiza uporabnih vprašanj na internetu, ki jih v zvezi s produkti ali storitvami naročnika, postavljajo uporabniki interneta (t.i. also asked analiza)

Kaj pričakovati od kakovostnega SEO svetovalca

Glede na zgoraj predstavljena področja, ki jih vključuje SEO svetovanje, je, v odvisnosti od panoge v kateri želite svoji spletni strani izboljšati organske uvrstitve na Googlu, smiselno od kakovostnega SEO svetovalca, pričakovati še:

 • redno, tedensko poročanje o opravljenem delu (v kolikor SEO svetovalec operativno izvaja optimizacijo vaših spletnih strani)
 • reden, najmanj tedenski stik z izvajalci SEO optimizacije (v kolikor SEO svetovalec ni sam izvajalec SEO optimizacije)
 • redno, bodisi v živo ali online, preko kamer, pojasnjevanje in razlaganje delovanja SEO optimizacije
 • spremljanje in merjenje rezultatov izvajanja SEO optimizacije in ustrezno komentiranje doseganih pozitivnih in tudi negativnih rezultatov
 • konstantno predlaganje izboljšav (tudi, ko spletna stran dosega že visoke uvrstitve na Googlu)
 • dostopnost in možnost do hitrih odgovorov, ko svetovalca potrebujete hipno
 • zagotovitev in podajanje znanj na način, da lahko vaše podjetje ali vi sami, v prihodnosti samostojno prevzamete izvajanje SEO optimizacije za svoje spletne strani
 • pretok VSEH informacij povezanih z doseganjem boljših rezultatov (brez skrivanja, češ, da gre za “know how” svetovalca)
 • ne najnižjo ceno za SEO svetovanje
 • preverjive reference in rezultate
 • dolgoletno delovanje na področju optimizacije spletnih strani naročnikov
 • lastno delovanje in rezultati pri optimizaciji spletnih strani SEO svetovalca, samega

Dodatne informacije:

Viri:

1 – SEO and PPC – Small Business Survey
2 – 38 SEO Statistics You Need to Know for Increasing Your Search Rankings [New Data]