Kako se trajnostni razvoj v Sloveniji prepleta s trajnostnimi cilji posestva Trnulja

18. Sep, 2023 | Utrinki z ekološkega posestva

Svetovna komisija za okolje in razvoj (WCED) v svojem poročilu trajnostni razvoj opredeljuje kot “razvoj, ki zadovoljuje trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.” Glede na Wikipedio gre za “strategijo, s katero naj bi se v prihodnosti izognili nevarnosti, ki jih povzroča osredotočenje na količinski materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in onesnaževanjem okolja. S trajnostnim razvojem naj bi se tudi ohranjala biološka raznovrstnost”. 

Prav ta načela so še kako blizu viziji našega ekološkega posestva Trnulja, kjer že od samega začetka prispevamo k trajnostnemu razvoju Slovenije s pomočjo ekološkega kmetovanja in trajnostnega turizma, ki ju praktiziramo na našem posestvu. Tako trajnostni turizem kot ekološko kmetovanje sta koncepta, ki turizem in kmetijstvo postavlja v sožitje z naravnim okoljem in lokalnimi skupnostmi. Prav za to si na Trnulji že leta prizadevamo biti prijazni do okolja, naravnih virov, gostov in do lokalne skupnosti.

V nadaljevanju preverite, kako naši trajnostni cilji dopolnujejo trajnostno strategijo razvoja Slovenije.

dopust na ekološki kmetiji

Tako bogata je slovenska dediščina trajnosti

Slovenija, včasih opisana kot zeleno srce Evrope, je že dolgo predana trajnostnemu razvoju. Ponašamo se z bogato zgodovino ohranjanja narave in njene biotske raznovrstnosti. Naravni parki, kot je tudi nam bližnje Ljubljansko barje, so živi dokaz, da daje Slovenija prednost sistemskim storitvam v prid naravi in naravni dediščini pred kratkoročnimi gospodarskimi koristmi. Trajnostni razvoj v Sloveniji ni le trend, ampak je del nacionalne identitete in kulture.

Kako spodbujamo trajnostni razvoj na Trnulji

Tudi na Trnulji smo popolnoma predani trajnosti. Ko je bila Trnulja zgolj zamisel v naših glavah, smo že vedeli, da želimo iti po poti trajnostnega razvoja. Že od nekdaj smo želeli bivati in ustvarjati v sozvočju z naravo, zato je bil trajnostni turizem absolutno vodilo pri pripravi naše ponudbe glede namestitev, kulinarike in wellnessa.

Vedno smo iskali ravnovesje med turizmom, ohranjanjem narave in potrebami lokalnih skupnosti. Želeli smo, da se tukajšnja naravna in kulturna dediščina kar najbolje ohranita za bodoče generacije.

Kakšen je pomen trajnostnega turizma v luči trajnostnega razvoja

Vemo, da je turizem ena najhitreje rastočih gospodarskih panog z velikim vplivom na okolje. 

Če si želimo trajnostni razvoj, se moramo zato posebej posvetiti prav tej branži. V turizmu se že leta pojavlja želja po ohranjanju naravnih virov in zagotavljanju trajnostne prihodnosti za bodoče generacije. Turizem želi biti prijazen do okolja in družbe – v ospredje na številnih področjih in destinacijah stopa trajnostni turizem, ki bo – upamo – v prihodnosti postal edini pravi.

Kako je videti trajnostni turizem na Trnulji

Na Trnulji je trajnostno prav vse v zvezi s turizmom. Naši apartmaji so opremljeni s trajnostnimi materiali, kot sta masiven les in tekstil iz konoplje. Naša restavracija ponuja zgolj ekološke jedi, pripravljene iz pridelkov naše ekološke kmetije ali bližnjih kmetovalcev. Jedi so poklon koliščarskim časom in lokalni skupnosti, saj recepte črpamo iz tradicij okoliških krajev. Naša restavracija je prva ekološko certificirana restavracija v Sloveniji.

Tudi wellness na našem posestvu želi biti trajnosten. Poslopje je grajeno iz trajnostnih materialov, savno in povezane prostore pa ogrevamo na drva, ki jih naberemo v okolici našega posestva. Trajnostni razvoj našega posestva res ne pozna meja – prav vse, česar se lotimo, mora biti trajnostno.

Kako je ekološko kmetovanje v središču trajnostnega razvoja

Trajnostni razvoj vključuje tudi trajnostno kmetijstvo, ki je po definiciji okolju “prijazno in neškodljivo z vidika rabe naravnih virov, ekonomsko upravičeno, družbeno podprto ter konkurenčno”. Najbolj trajnostna oblika kmetijstva je ekološko kmetijstvo, ki minimalno vpliva na okolje ter ima številne pozitivne vplive na družbo in potrošnike. Prav ta tip kmetijstva je veliko pripomogel k temu, da se potrošniki čedalje bolj zanimajo za to, na kakšen način je bila hrana pridelana in jim ni vseeno, kako kakovostno hrano dajo v usta.

Poleg tega ekološko kmetijstvo pozitivno vpliva na rodovitnost tal ter biotsko raznovrstnost, k čemur pripomoreta manjša uporaba škodljivih pesticidov ter okolju prijazna obdelava in kolobarjenje. 

Zakaj tudi na Trnulji kmetujemo ekološko

Osnovna usmeritev na posestvu Trnulja je ekološkost, zato je bilo popolnoma naravno, da bomo pri nas kmetovali ekološko. Celoten pridelek našega posestva, kjer pridelujemo predvsem žita, oljnice in industrijsko konopljo, je ekološki. Že od samega začetka veliko skrb posvečamo ekološki pripravi zemlje, izbiri semen, okolju prijazni in ekološki skrbi za rastline med rastjo ter trajnostnemu pobiranju pridelka.

Naš pridelek je tudi s strani neodvisnih inštitucij prepoznan kot prvovrsten ekološki, zato so številni naši izdelki pridobili certifikat ekološke kakovosti. Ponosni smo, da jih lahko ponujamo potrošnikom, saj verjamemo, da gre za visokokakovosten pridelek, ki bo navdušil s kakovostjo, okusom in zavedanjem, da ekološko pridelan nakup na nek način pomeni trajnostni razvoj Ljubljanskega barja in celotne regije.

Kako s čisto energijo korakamo proti zeleni prihodnosti

Pomemben segment trajnostnega razvoja v Sloveniji predstavlja prehod na čisto in obnovljivo energijo. V Evropi in s tem tudi Sloveniji smo si v tem pogledu postavili ambiciozne cilje, saj smo si zadali, da bomo do leta 2025 dosegli vsaj 25% delež obnovljive energije v skupni porabi energije.

V Sloveniji je mogoče videti vedno več sončnih elektrarn na strehah hiš, obstajajo pa tudi prizadevanja po več vetrnicah za proizvodnjo električne energije. Te tehnologije ne le zmanjšujejo odvisnosti od fosilnih goriv, ampak tudi ustvarjajo nova delovna mesta, spodbujajo lokalno gospodarstvo in zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov.

Tudi na Trnulji energijo proizvajamo na trajnosten način

Na Trnulji smo razmišljali, kako se ogrevati čim bolj trajnostno in se odločili za ogrevanje na biomaso. Gre za idealen material za proizvodnjo toplotne energije za naše potrebe, saj je na našem posestvu ogromno odpadnega lesa. Pridobivamo ga s čiščenjem posesti, npr. grmovnic črnega trna in drugih grmov in dreves, ter ga nato sami z lastnim sekalcem lesa spremenimo v lesne sekance.

Na ta način ogrevamo vsa poslopja, tudi apartmaje, restavracijo in naš koliščarski wellness. Gre za trajnosten način ogrevanja iz obnovljivih virov, ki poskrbi, da je odpadni les učinkovito porabljen te hkrati manjša naš ogljični odtis.

Kako trajnostne odločitve nas vseh spreminjajo svet na bolje

Ko govorimo o trajnostnem razvoju v Sloveniji, ne moremo prezreti vloge vsakdanjih ljudi. Odločitve, ki jih sprejemate kot potrošniki, imajo neposreden vpliv na okolje in gospodarstvo. Slovenci vedno bolj razmišljamo o tem, kje in kako porabljati svoj denar. Nakupovanje lokalno pridelane hrane, uporaba trajnostnih materialov v vsakdanjem življenju in izbira zelenih prevoznih sredstev so le nekatere od odločitev, ki jih lahko sprejmete v prizadevanjih za boljšo prihodnost.

Kaj vse še počnemo na Trnulji, da bi bil bolj trajnostni

Še eden od pomembnih vidikov trajnostnega razvoja je trajnostna mobilnost. Na tem področju stavimo predvsem na električna prevozna sredstva. Na posestvu si je mogoče izposodili zanimiva električna vozila za vožnjo po Barju, električno kočijo za večje skupine ter seveda električna kolesa kot najbolj okolju prijazno prevozno sredstvo.

Povzetek: naša vizija trajnostnega razvoja v prizmi trajnostnega turizma

Ekološko kmetovanje: naša Trnulja je obdana z njivami, kjer rastejo žita, konoplja in oljnice, ki so pridelane brez škodljivih kemikalij ali pesticidov na popolnoma ekološki način.

Trajnostna namestitev: Gostom je na voljo namestitev, ki temelji na ekoloških in trajnostnih načelih. Uporaba recikliranih materialov in naravnih tehnologij je bistvo naše filozofije.

Zmanjšanje ogljičnega odtisa: na Trnulji iščemo trajnostne rešitve na vsakem koraku. Uporabljamo obnovljive vire energije, kot je odpadni les, in dajemo prednost električnim vozilom.

Sodelovanje z lokalnimi partnerji: V restavraciji Trnulja uporabljamo zgolj sveže sestavine, pridelane na našem posestvu ali na bližnjih ekoloških kmetijah, s čimer podpiramo lokalno skupnost in zmanjšujemo svoj ogljični odtis.

Zakaj je vse to tako pomembno? Turizem ima velik vpliv na okolje in družbo. Lahko povzroči uničenje narave, izgubo biodiverzitete in onesnaževanje okolja. Pri Trnulji s svojim pristopom kažemo, kako se lahko turizem preoblikuje v nekaj dobrega, ki ne samo spoštuje, ampak tudi pozitivno prispeva k okolju in skupnosti.

Za konec …

Trajnostni razvoj na našem ekološkem posestvu Trnulja je odličen primer tega, kako se lahko turizem in trajnostni razvoj združita v harmonično celoto, ki ne podpira le narave in lokalnih skupnosti, ampak tudi ponuja edinstveno in obogateno izkušnjo obiskovalcem. 

 Na Trnulji z ekološkim kmetovanjem, trajnostno namestitvijo, skrbjo za zmanjšanje ogljičnega odtisa in sodelovanjem s trajnostnimi partnerji postavljamo visoke standarde za trajnostni razvoj in predvsem trajnostni turizem v Sloveniji.

 Treba pa se je zavedati tudi, da lahko vsak posameznik spreminja svet na bolje s svojimi odločitvami – izbiro destinacije, načinom potovanja, dejavnostmi, ki jih opravlja, in načinom interakcije z lokalnimi prebivalci. Vsak korak v smeri trajnosti je korak k bolj zeleni prihodnosti za vse.